AMSTERDAM - Op 17 januari heeft de nieuwe projectmanager Sportheldenbuurt, Ingrid van Leeningen, de actuele stand van zaken van de gebiedsontwikkeling in de buurt toegelicht. Onderdeel van haar verhaal was de vertraagde start bouw van blok 29BC en het nieuwe depot op de bedrijvenstrook.

Kavel 29BC

Op de Bedrijvenstrook van het Zeeburgereiland kunt u medio februari 2018 een nieuw depot zien ontstaan. In dit depot wordt voorlopig grond opgeslagen afkomstig uit verschillende bouwkavels in de Sportheldenbuurt. Als eerste zal er grond van kavel 29BC heen gebracht worden. De grond kan niet, zoals voorheen, hergebruikt worden op het Zeeburgereiland of elders. In de grond is namelijk de bodemverontreinigende stof PFOS in lage concentratie aangetroffen. Voor PFOS is in Amsterdam nog geen beleid opgesteld. Omdat er voor de opslag van de grond in de bedrijvenstrook goedkeuring nodig is van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is de start bouw van blok 29BC inmiddels een aantal weken vertraagd.

Het is onduidelijk waarom PFOS hier in de bodem en het grondwater zit omdat op de locatie van 29BC geen activiteiten bekend zijn die de licht verhoogde concentraties aan PFOS kunnen verklaren. Wel ligt er op afstand een voormalige brandweeroefenlocatie waar mogelijk met blusschuim met daarin PFOS geoefend is. Die locatie en ook de andere nog te bebouwen kavels gaat de Gemeente Amsterdam binnenkort laten onderzoeken. Onderzoekers boren hiervoor gaten in de bodem en plaatsen op enkele plekken peilbuizen.

Gezondheidsrisico's

We hebben samen met de GGD gekeken of het aantreffen van deze stof een gevaar zou kunnen opleveren voor de mensen die in de Sportheldenbuurt wonen of werken. De in bodem en grondwater aangetroffen waarden van PFOS zijn laag. De hoogst gemeten concentratie in de bodem was 3 µg/kg en in het grondwater was dat 5,1 µg/liter. Het RIVM heeft in 2016 (RIVM Briefrapport 2016-0001) risicogrenzen opgesteld voor gezondheids- en ecologische risico’s in situaties waar sprake is van ‘wonen met tuin’ (zie tabel).

Bo­dem (µg/​kg)Grond­wa­ter (µg/​l)
Ge­zond­heid6600310
Eco­lo­gisch400930

De in bodem en grondwater van de kavel van blok 29BC aangetroffen concentraties PFOS liggen ver onder de door het RIVM aangegeven risicogrenzen. De GGD concludeert daaruit dat de PFOS in de grond geen risico’s met zich meebrengt voor mensen die in Sportheldenbuurt wonen en werken.

Veelgestelde vragen en antwoorden over PFOS (PDF, 58 kB)

Vragen

Mocht u vragen hebben over PFOS en gezondheid dan kunt u contact opnemen met Rob van Strien (GGD, afdeling Leefomgeving) via (020) 555 5405.