AMSTERDAM - De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen over de bouw van de Vijzelgrachtgarage. De volautomatische parkeergarage biedt in de toekomst plek aan ca 250 auto’s voor vergunninghouders. Met de komst van deze garage wordt de kwaliteit van de openbare ruimte beter en wordt de parkeerdruk lager.

Wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer): “Met de bouw van deze garage komt er meer ruimte op straat beschikbaar doordat er 250 parkeerplaatsen worden verplaatst naar onder de grond. Dit maakt de openbare ruimte aantrekkelijker en zo ontstaat er meer ruimte voor bewoners. We gaan de komende tijd intensief in gesprek met de buurt om een herinrichtingsplan op te stellen, waarin ook de te opheffen parkeerplaatsen kunnen worden aangegeven.”

Volautomatische parkeergarage

Op deze locatie is gekozen voor een volautomatische parkeergarage. Belangrijkste voordeel is dat er meer auto’s geparkeerd kunnen worden in vergelijking met een traditionele garage. Dit biedt de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de beperkte ruimte op zowel het maaiveld als binnen de beperkte afmetingen van de bak, die al boven het ondergrondse metrostation Vijzelgracht ligt. De parkeergarage Vijzelgracht wordt toegankelijk via drie liftgebouwen op het plein aan de westzijde van de Vijzelgracht. Ze zijn bereikbaar via een route over het plein waarbij de auto te gast is in een voetgangersgebied. Volgens de huidige planning start de bouw van de garage in de 2de helft van 2019. Voor de bouw van de garage staat 1 jaar gepland.