AMSTERDAM - Het college van B en W presenteert vandaag de Datastrategie Gemeente Amsterdam. Hiermee wil het college duidelijke richtlijnen geven aan bedrijven en overheden over het opslaan en gebruik van data van én over Amsterdammers. In de Datastrategie staan 18 concrete acties voor 2021, waarmee de eerste stappen worden gezet naar meer zeggenschap over data voor Amsterdammers en naar een effectieve inzet van data in het belang van de stad. Het college kijkt onder meer naar manieren hoe Amsterdammers de gemeente makkelijker ter verantwoording kunnen roepen als gegevens onterecht bewaard worden. Bijvoorbeeld met een 'verwijder mijn data knop'. Amsterdammers kunnen de gemeente hiermee verzoeken hun data te verwijderen als voor het bewaren geen wettelijke verplichting of noodzaak is.

In de 21e eeuw is het moeilijk om anoniem te zijn: elke stap die je online zet laat een spoor van data achter. Deze data zijn steeds vaker de kern van verdienmodellen. Daardoor komen fundamentele rechten als privacy en gelijkheid onder druk te staan. Het college wil toe naar een data-samenleving die uitgaat van mensenrechten, waarin Amsterdammers en Amsterdamse organisaties zoveel mogelijk inzicht en zeggenschap hebben over de data die over hen verzameld worden.

Wethouder Touria Meliani (Digitale Stad): "Amsterdammers moeten kunnen leven in een vrije en inclusieve stad, op straat en online. Dat betekent dat basale mensenrechten, zoals privacy en vrijheid van meningsuiting, ook vanzelfsprekend moeten zijn in de digitale wereld. Door data weten we meer over onze stad en haar inwoners, maar we zien ook dat het gebruik van data tot ongelijkheid kan leiden. De Datastrategie gaat ons als stad helpen om ongelijkheid te bestrijden en mensenrechten te beschermen."

Meer zeggenschap over data
De Datastrategie is gebaseerd op twee doelstellingen: Amsterdammers moeten meer zeggenschap krijgen over hun data en de data die verzameld wordt over de stad is bedoeld voor de stad. Met het oog op de eerste doelstelling gaat het college onder andere onderzoeken hoe Amsterdammers de gemeente kunnen verzoeken hun data te verwijderen als voor het bewaren geen wettelijke verplichting of noodzaak is. Daarnaast onderzoekt het college de mogelijkheid dat bedrijven en organisaties gaan melden welke data ze via sensoren in de openbare ruimte verzamelen. Ook wordt er in 2021 verder gewerkt aan het project goed-ID, een modern authenticatiemiddel waarmee inwoners en gebruikers van de stad zich veilig en op een privacy-vriendelijke manier digitaal kunnen identificeren: alleen de relevante data wordt gedeeld.

Data over de stad is voor de stad
Er wordt veel data verzameld in en over de stad die niet gevoelig zijn, maar wel heel bruikbaar om van Amsterdam een nog leefbaardere stad te maken. Bijvoorbeeld om in beeld te brengen waar het druk is in de stad. Het college vindt dat data die over de stad worden verzameld ook in het voordeel van de stad en haar inwoners gebruikt moeten worden. Amsterdam gaat daarvoor de samenwerking aan met bedrijven en partnerorganisaties. In nieuwe overeenkomsten wordt afgesproken dat de rechten op de data die in het kader van die overeenkomst of afspraak worden verzameld of gecreëerd, aan de gemeente toekomen. Zo kan data die met gemeenschapsgeld is vergaard voor publieke doelstellingen en taken ingezet blijven worden. Een gespecialiseerd team van de gemeente gaat daarnaast in 2021 op zoek naar gaten in de data om te garanderen dat alle Amsterdammers dezelfde kansen en toegang tot dienstverlening krijgen, ook al zijn ze niet goed in datasets vertegenwoordigd.

De Datastrategie en de bijbehorende acties kunnen worden gedownload op: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/innovatie/de-digitale-stad/datastrategie