AMSTERDAM - De Klaprozenbuurt verandert de komende jaren van een bedrijventerrein naar een groene buurt met wonen, werken en voorzieningen. Op 22 januari heeft de gemeenteraad de Investeringsnota Klaprozenbuurt vastgesteld, waarmee de transformatie van start kan gaan. Bewoners in de Klaprozenbuurt hebben het afgelopen jaar aan de plannen bijgedragen.


In de Klaprozenbuurt komen 2.000 woningen voor starters, stellen, gezinnen en ouderen. Het merendeel van de bestaande bedrijven kan zich, als zij geen milieuhinder veroorzaken, na de transformatie weer vestigen in het gebied. De gemeente gaat in 2020 de buurt intensief betrekken bij het maken van een landschappelijk ontwerp voor het Buiksloterdijkpark. De buurt kan ook meepraten over de uitwerking van de plannen in de rest van het gebied. De gemeente zet op deze manier de samenwerking met het bewonersinitiatief ‘de Groene Draak’ voort. Zij maakten net als een groep bewoners uit Buiksloterham een eigen visie voor hun wijk.

Levendige en duurzame buurt
Op de begane grond van de panden aan de Klaprozenweg komen bedrijven en winkels, zodat het een levendige straat wordt. De Klaprozenbuurt krijgt daarnaast twee nieuwe supermarkten, nieuwe horeca, twee basisscholen en voorzieningen voor zorg en welzijn. De nieuwe gebouwen moeten zoveel als mogelijk energieneutraal worden, wat betekent dat het gebouw zelf de energie opwekt die nodig is. Ook onderzoekt de gemeente de komende periode of voor het koelen en verwarmen van gebouwen gebruik kan worden gemaakt van warmte en koude uit het IJ.

Bestemmingsplan
De gemeente heeft ook een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het gebied. Dit wordt op 12 februari 2020 behandeld in de gemeenteraad.