AMSTERDAM - De Amsterdamse Poort in Zuidoost verandert de komende jaren in een regionaal centrumgebied met een veelzijdiger aanbod aan functies en voorzieningen. Er komt meer ruimte voor woningen, horeca en cultuur. Zo zijn er plannen voor 600 extra woningen en wordt de overdekte markt Shopperhal compleet vernieuwd. De gemeente Amsterdam en CBRE Global Investors (CBRE GI) tekenden deze week een overeenkomst om dit gezamenlijk mogelijk te maken.


Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): "Amsterdam Zuidoost groeit van ongeveer 90.000 inwoners nu tot zo'n 140.000 in 2040. Daarbinnen wordt de Amsterdamse Poort een van de stadskernen van Amsterdam. Bij zo'n stadskern is het van groot belang dat er straks veel meer te doen is dan alleen de dagelijkse boodschappen. We streven naar een gevarieerd aanbod, met restaurants, sport, kunst en cultuur. Belangrijk is dat de lokale, eigen identiteit van Zuidoost behouden blijft. Dat doen we door inwoners en ondernemers in Zuidoost kansen te geven op een nieuwe woning of te ondersteunen bij het opstarten van een onderneming. Samen maken we van Amsterdamse Poort een uniek stadscentrum voor Amsterdam én de regio."

En dat is iets wat Dirk de Jager, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost, beaamt. "Het mooie is dat we het DNA van Zuidoost, met de specifieke en gastvrije couleur lokale, behouden. Zo is bijvoorbeeld de shopper hal van oudsher een begrip. Dat gaan we verder verstevigen. Op deze manier krijgt Zuidoost nog meer smoel en gaan we verder op weg naar een bruisend en gevarieerd stadshart."

Meer woningen
In totaal komen er in Amsterdamse Poort minimaal 1.500 nieuwe woningen in het gebied, waaronder sociale, middelde en vrijesectorwoningen. CBRE Global Investors heeft plannen voor circa 600 nieuwe woningen in Amsterdamse Poort en investeert in alle segmenten. Partijen onderzoeken de mogelijkheden om zich aan te sluiten bij de proef in Amstel III, waarbij een kwart van de huurwoningen door voorinschrijving wordt toegewezen aan mensen die al wonen in Amsterdam Zuidoost.

Meer dan alleen winkels
Amsterdamse Poort, dat dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, ontwikkelt zich de komende jaren tot een levendig, gevarieerd centrumgebied in Zuidoost met een eigen, lokale identiteit. In de vernieuwde Shopperhal streven partijen naar een mix van horeca en voorzieningen met ruimtes voor kleinschalige evenementen zoals (kook)workshops, muziekoptredens en food-gerelateerde festiviteiten. Daarnaast krijgt het hele winkelgebied een flinke opknapbeurt en worden de parkeergarages de komende jaren onder handen genomen.

Ruim baan voor lokaal ondernemerschap
CBRE Global Investors en de gemeente willen het karakter van de Amsterdamse Poort behouden en versterken door extra ruimte te bieden aan lokale ondernemers. Nu al wordt geëxperimenteerd met winkelruimtes voor verschillende initiatieven uit het stadsdeel. Daarin wordt ook onderzocht waar voorzieningen het best tot hun recht komen. Voorbeelden zijn tentoonstellingsruimte OSCAM, de dependance van Pakhuis de Zwijger en een pop-up winkel waar afwisselend onder andere Patta, de Bijlmerbox en FILTER recentelijk hun deuren hebben geopend. Binnenkort wordt ook onderdak geboden aan Foundation Amsterdam Hip Hop Academy.

ArenAPoort
In de recent gepubliceerde concept ontwikkelstrategie ArenAPoort 2030 staan plannen voor zo'n 5.700 woningen, 80.000 m2 kantoren en 13.000 m2 winkels. De komende jaren wordt flink geïnvesteerd in mooiere pleinen en straten, meer groen tussen de gebouwen en een betere bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers.