AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam plaatst dit jaar 75 extra toiletten tijdens Koningsdag, in aanvulling op de 250 toiletten die ieder jaar beschikbaar zijn. De toiletten zullen bovendien een keer extra geleegd worden na Koningsnacht, zodat ze op Koningsdag langer gebruikt kunnen worden. Ook opent SOOJ (Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jordaan) aan de Tichelstraat haar toiletten. De gemeente zorgt voor vlaggen en stickers die de dichtstbijzijnde toiletten aanwijzen, zodat mensen altijd weten waar ze met een volle blaas terecht kunnen.


Koningsdag is in Amsterdam een van de drukste dagen van het jaar. Binnenstadbewoners hebben veel last van wildplassers en de gemeente zal hier dus streng op controleren. Een boete voor wildplassen bedraagt 140 euro. Naast extra toiletten worden honderden afvalbakken geplaatst en lopen teams van de gemeente rond die mensen wijzen op de locaties van de toiletten en de punten waar je niet verkochte spullen in kan leveren. Ook zijn er ongeveer 700 reinigers die 's avonds en 's nachts de stad weer schoonmaken.

Betere doorstroom bij drukte

Om de doorstroming van mensen te bevorderen worden een aantal straten in de West Jordaan eenrichtingsverkeer bij grote drukte, waaronder de Tweede Boomstraat en de Eerste Anjeliersdwarstraat. Als de Westerstraat te vol loopt, wordt hij ter hoogte van Nol en de Blaffende Vis afgesloten; zodat mensen er nog wel uit, maar niet meer in kunnen. Daarnaast wordt het podium bij de Blaffende Vis dit jaar op het middenterrein geplaatst met de ingang naar de Noordermarkt, zodat de straat aan beide zijden begaanbaar blijft.

Ook op het water worden extra maatregelen getroffen voor betere doorstroming. Zo is de hele binnenstad dit jaar eenrichtingsverkeer en geldt de 10-metermaatregel dit jaar ook voor de hele stad, met uitzondering van de Kostverlorenvaartroute en de vaarwegen ten westen daarvan.