AMSTERDAM - De regels voor het verstrekken van staanplaatsvergunningen aan straathandelaren gaan veranderen. Het gaat hier om individuele staanplaatsvergunningen buiten de reguliere markten, zoals o.a. bloemenkramen en haringkarren. Doordat het huidige stelsel niet voldoet aan de Europese regelgeving, worden er momenteel helemaal geen vergunningen uitgegeven, terwijl een flink aantal ondernemers klaar staat om te ondernemen. Bijvoorbeeld op de vijftien nieuwe staanplaatsen waar de stad ruimte voor heeft. Het college introduceert daarom per direct, vooruitlopend op het nieuwe stelsel, een tijdelijke regel om nieuwe en vrijgekomen bestaande staanplaatsen weer te kunnen vergunnen. Hierdoor krijgt iedereen die geïnteresseerd is in een vergunning een gelijke kans op een plek.

Tijdelijke regeling


Nieuwe vergunningen worden voortaan verleend via loting en eventueel op basis van selectiecriteria. Het opheffen van de sollicitantenlijst gebeurt ook met deze tijdelijke regeling. Ondernemers die op deze wachtlijst stonden kunnen nog steeds via loting meedingen naar een vergunning. De tijdelijke regeling vervalt zodra een nieuwe verordening voor staanplaatsen is vastgesteld. Naar verwachting is dat in 2025. Deze verordening zal in lijn zijn met de Europese regelgeving.

Nieuw beleid en verordening

Voor ondernemers die al een vergunning hebben verandert er nu nog niets, maar op termijn moeten vergunningen die zijn verleend voor onbepaalde tijd worden omgezet naar bepaalde tijd. Na afloop van de vergunningsperiode komt de vergunning via loting weer vrij voor ondernemers met interesse in de vergunning. In de meeste gevallen is de looptijd van nieuwe vergunningen tien jaar, zodat de vergunninghouder een reële terugverdientijd van investeringen heeft. Er kunnen (locatiegebonden) redenen zijn voor een kortere looptijd van een vergunning, bijvoorbeeld als de staanplaats in een straat of op een plein is waar wijzigingen in de inrichting worden verwacht. Voordat het nieuwe beleid ingaat verandert er niets aan de lopende vergunningen.

Ruimte voor vernieuwing

Met genoemde maatregelen kunnen ondernemers niet meer onbeperkt op een locatie blijven. Dat stimuleert vernieuwing en innovatie en zorgt voor betere aansluiting op de behoefte van bewoners. Dat komt de kwaliteit van het voorzieningenniveau en de aantrekkelijkheid van buurten ten goede. Ondernemers kunnen altijd nieuwe ideeën en locaties voor staanplaatsen aandragen.