AMSTERDAM - Om veilig te kunnen lopen, fietsen en verblijven is met de geldende coronaregels meer ruimte nodig in de stad. Op een aantal drukke plekken gaan fietsers daarom vanaf volgende week naar de rijbaan. Zo kunnen fietsers en voetgangers voldoende afstand houden van andere weggebruikers en zich in de stad houden aan de 1,5-meterregels. Dit heeft het college van B en W besloten. Uiteraard staat bij de invoering van de maatregel verkeersveiligheid voorop. Als eerste zijn volgende week de J.P. Heijestraat en de Eerste van Swindenstraat aan de beurt. Het gaat om tijdelijke maatregelen die in eerste instantie tot 31 oktober duren.

Wethouder Sharon Dijksma: ”Het naleven van de coronaregels is van groot belang voor onze gezondheid. Dat betekent ook iets voor hoe we ons in de stad voortbewegen. Fietsen en lopen zijn de meest populaire manieren van vervoer in de stad. Daarom zorgen we dat fietsers en voetgangers voldoende ruimte krijgen. Ik ben er trots op dat we deze maatregel kunnen invoeren in het licht van de vraagstukken die er rondom openbare ruimte en corona liggen.”

Verkeersveiligheid voorop
De verkeersveiligheid staat bij de maatregelen voorop. Daarom wordt vooraf voor elke straat een verkeersveiligheidstoets uitgevoerd. Daarnaast wordt de maatregel alleen genomen in straten waar 30 km per uur gereden mag worden, of wordt de straat met behulp van drempels tijdelijk veranderd in een 30 km/h-straat. De eerste dagen na invoering zullen bovendien verkeersregelaars in de straten aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden en mensen op weg te helpen. Na invoering van de maatregel worden de effecten intensief gemonitord.

In mei presenteerde het college een menukaart met tal van tijdelijke maatregelen, waaronder ‘Fiets naar de rijbaan’. In samenwerking met de stadsdelen heeft het stadsbestuur deze maatregel nu verder uitgewerkt. De belangrijkste knelpunten voor fietsers en voetgangers zijn in kaart gebracht en die inventarisatie heeft meerdere straten opgeleverd waar de fiets naar de rijbaan kan, zoals dat ook al gebeurt op een groot aantal fietsstraten in de stad.

Meer straten volgen
Het gaat vooral om straten waar veel verkeer is, veel winkels of cafés zijn en waar de straatindeling relatief snel is aan te passen. Naast de J.P Heijestraat en de Eerste van Swindenstraat gaat het om de Rijnstraat (tussen Vrijheidslaan en de Van Woustraat ) en de Museumbrug. De aanpassingen in die laatste twee straten volgen snel na die in de J.P. Heijestraat en de Eerste van Swindenstraat. Voor een aantal andere straten die als knelpunt naar voren zijn gekomen, worden momenteel nog de verplichte verkeersveiligheid- en doorstromingstoetsen uitgevoerd. Tegelijk met het verplaatsen van de fiets naar de rijbaan wordt in de genoemde straten gekeken naar andere mogelijkheden om ruimte te maken. Zo wordt onder meer gekeken naar het verplaatsen van objecten of het invoeren van éénrichtingsverkeer voor voetgangers. Ook deze optie is afkomstig uit de menukaart met tijdelijke maatregelen die in mei werd gepresenteerd.