AMSTERDAM - Het eerste grote Amsterdamse groenproject van dit jaar is gestart in het Amsterdamse Bos. Er wordt de komende twee jaar ongeveer 13 kilometer aan teerhoudend pad verwijderd, zodat er grotere stukken aaneengesloten natuur ontstaan, waar planten en dieren ongestoord kunnen leven. Op de vrijgekomen ruimte worden 500 nieuwe bomen geplant, en verschillende planten en struiken. Het stadsbestuur investeert 2 miljoen euro in dit project.

Wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte en Groen): “In de net vastgestelde Groenvisie hebben afgesproken de stad radicaal te vergroenen. Ook het Amsterdamse Bos gaat daar met dit project een mooie bijdrage aan leveren. Met deze investering van meer dan 2 miljoen euro geven we de natuur meer de ruimte en zorgen we ervoor dat het Bos in de eerste plaats een bos blijft: een woonplaats voor planten en dieren en een prachtige plek om te bezoeken.”

Het project wordt in twee jaar gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase worden de overbodige en parallelle paden in het westen van het Bos verwijderd: de paden onder de A9, tussen de Ringvaart en de Nieuwe Meerlaan. Deze paden worden nog voor het broedseizoen verwijderd en opgevuld met hergebruikte grond afkomstig uit het Bos. Na het broedseizoen wordt het pad dat behouden blijft opgeknapt. Eind oktober is de eerste fase klaar. De andere gebieden in het Bos waar paden worden verwijderd, worden daarna aangepakt, zodat het Bos toegankelijk blijft voor bezoekers.

Diverse bomen, planten en dieren Op de oude paden komt beplanting die past bij het gebied, namelijk deels droog essen-iepenbos en deels gemengd essen-iepenbos en eiken-haagbeukenbos. Dit zijn rijke bosecosystemen die zorgen voor een hoge biodiversiteit, waardoor het bos een goede plek wordt voor nieuwe soorten planten, zoals de tongvaren en lievevrouwebedstro, en dieren, zoals de appelvink en de groene specht.