AMSTERDAM - De gemeente, Amsterdamse woningcorporaties en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels hebben de stedelijke afspraken aangescherpt die gelden bij renovatie of sloop/nieuwbouw van corporatiewoningen. Deze nieuwe kaderafspraken geven huurders meer invloed en rechten bovenop wat wettelijk is bepaald. Zo zijn er betere afspraken gemaakt over de vergoeding die huurders krijgen voor renovaties in bewoonde staat en worden huurders die onkosten moeten maken bij verduurzamingsmaatregelen gecompenseerd.

De Amsterdamse woningcorporaties, hun huurdersvertegenwoordigers en de gemeente werken al jaren met kaderafspraken bij renovatie en sloop/nieuwbouw. Uit de evaluatie van de afspraken blijkt dat alle partijen tevreden zijn en de invloed van huurders voor betere plannen zorgt. Wat goed is blijft daarom behouden, en op een aantal punten zijn de afspraken verbeterd.

Een van de verbeterpunten is de renovatie in bewoonde staat. De afgelopen jaren leidde dit voor huurders soms tot vervelende situaties wanneer in één keer al het achterstallig onderhoud in bewoonde staat werd aangepakt, en werkzaamheden uitliepen. Huurders krijgen nu een basisvergoeding van 600 euro voor werkzaamheden in bewoonde staat en een compensatie van 50 euro per dag als de werkzaamheden langer dan 10 dagen duren. Als werkzaamheden langer dan 24 dagen duren dan worden maatwerkafspraken gemaakt om het verminderd woongenot te compenseren, waarbij ook de bewonerscommissies worden betrokken.

Daarnaast is het proces rondom verduurzamingsmaatregelen vereenvoudigd. Voor kleinschalige werkzaamheden die binnen vijf werkdagen kunnen worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van dubbel glas, een cv-installatie, maar ook het aardgasvrij maken van een woning, gelden de afspraken niet. Wel krijgen huurders compensatie voor eventuele gevolgschade, bijvoorbeeld als gordijnen moeten worden vervangen omdat nieuwe kozijnen en ruiten worden geplaatst.

Nieuw is ook dat kleine complexen onder de kaderafspraken vallen, en de afspraken over het participatieproces zijn verduidelijkt op punten waar in de praktijk misverstanden ontstonden. Tevens worden de huurderskoepels op regelmatige basis geïnformeerd en betrokken, zodat zij hun rol voor de huurders beter kunnen vervullen.

De Amsterdamse kaderafspraken gelden voor huurders van corporaties met een reguliere huurovereenkomst, in een complex waar renovatiewerkzaamheden of sloop/nieuwbouw uitgevoerd gaan worden. Deze Amsterdamse afspraken vormen een aanvulling op de bestaande landelijke, regionale en stedelijke wet- en regelgeving. In de overlegwet is het volgende al geregeld: participatierichtlijnen, een verhuiskostenvergoeding, een vergoeding voor een zelf aangebrachte voorziening, een vergoeding bij eventuele materiële schade, en tijdelijke voorzieningen bij werkzaamheden in bewoonde staat.