AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam wil mensen in armoede meer perspectief en keuzevrijheid geven. De gemeente gaat experimenteren met inkomensondersteuning op maat, Amsterdammers die vanuit de bijstand aan het werk gaan houden langer recht op ondersteuning en ouders krijgen meer keuze in het besteden van de Scholierenvergoeding. Op deze manier wil de gemeente Amsterdammers in armoede uitzicht bieden op een beter leven.

Wethouder Moorman (Armoede): “In geldproblemen komen is honderd keer makkelijker dan eruit komen. Ik wil Amsterdammers die leven in armoede uitzicht geven op een beter leven. Daarom ga ik mensen die aan het werk gaan langer ondersteunen en zorgen we ervoor dat mensen de hulp krijgen die ze echt verder brengt.”

Feiten en cijfers
140.000 Amsterdammers hebben een laag inkomen (onder de 120% van het wettelijk sociaal minimum). Dat zijn ruim 88.000 huishoudens. 27.407 Amsterdamse kinderen groeien op in een gezin dat met weinig moet rondkomen. Een op de vier Amsterdammers heeft schulden en zo’n 40% van de Amsterdamse jongeren geeft aan schulden te hebben.

Perspectief op een betere toekomst
Amsterdam wil mensen in armoede perspectief bieden op een betere toekomst. Wie er door te gaan werken in inkomen op vooruitgaat, loopt het risico inkomensregelingen kwijt te raken en er daardoor netto op achteruit te gaan. Amsterdammers die hun inkomen (met werk) weten te verhogen tot boven de 120 procent van het wettelijke sociaal minimum kunnen daarom nog enige tijd gebruik maken van de minimaregelingen. Met deze maatregel wil de gemeente een terugval in de armoede voorkomen en stimuleren dat mensen (meer) gaan, en vervolgens blijven, werken.

De gemeente gaat ook experimenteren met het aanbieden van inkomensondersteuning op maat. In dit experiment kan de Amsterdammer terecht bij één begeleider die zowel een integrale blik als veel persoonlijke aandacht heeft. Deze begeleider gaat op zoek naar ruimte binnen de gemeentelijke regels en procedures en kan een vrij budget inzetten wanneer er een probleem is dat iemands perspectief op een betere toekomst in de weg staat. De gemeente volgt het proces nauwgezet om te toetsen of deze intensieve aanpak inderdaad bijdraagt aan het bereiken van perspectiefverbetering.

Kansen voor kinderen en jongeren
Een goede opleiding is bewezen effectief tegen armoede. Voor (voor)scholen met veel kinderen met een (onderwijs)achterstand ontwikkelen we een familiepakket. Dit pakket bestaat uit de inzet van budgethulp, de stadspasvergoeding van de ouderbijdrage, taallessen voor ouders, een taalspreekuur, iemand op school die ouders kan hulpen met het vinden en voorlichting over minimaregelingen.

Vanaf 2020 is het daarnaast mogelijk om een tegoed aan de Stadspas te koppelen dat bij verschillende winkels kan worden besteed, zoals kleding- en multimediawinkels. De huidige budgetten voor de Pcregeling, de Scholierenvergoeding en de Kindbonnen worden samengevoegd op de Stadspas. Zo wordt de keuzevrijheid (in natura) vergroot en het aanbod aan regelingen tegelijkertijd een stuk overzichtelijker. Ouders kunnen zelf beslissen of ze kleding kopen of het budget liever besteden aan bijvoorbeeld bijlessen of een laptop.

Jongeren schuldenvrij
Wethouder Moorman: “Jongeren hebben de toekomst maar voor jongeren die rondlopen met een flinke schuld lijkt die toekomst vaak telkens buiten bereik. Daarmee doen we niet alleen hen tekort maar ook de stad. We hebben de talenten van deze jongeren hartstikke hard nodig. We gaan daarom de schulden van jongeren overnemen, zodat zij met een schone lei kunnen beginnen aan hun volwassen leven.”

De gemeente start een pilot waarbij een groep jongeren samen met de gemeente een plan maken om aan het werk te gaan, een opleiding te gaan volgen of een andere maatschappelijke bijdrage te leveren. De gemeente koopt vervolgens de schuldeisers af. De jongere betaalt naar draagkracht de restschuld terug aan het fonds. Dat kan in geld, maar ook in natura, bijvoorbeeld door stage te lopen of een opleiding te volgen. Met de belangrijkste schuldeisers van jongeren maakt de gemeente bovendien afspraken over het sneller signaleren van schulden bij jongeren.

De armoede aanpak wordt na de zomer besproken in de gemeenteraad.