AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam en !WOON (de voormalige Wijksteunpunten Wonen) gaan de ondersteuning voor de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) verder uitbreiden. De inschatting is dat 30% van de VvE’s slaapt of niet op orde is. Doordat geen of onvoldoende reserves worden opgebouwd kan het onderhouden van het pand een probleem worden. Acute onderhoudsproblemen zoals een verrotte fundering of een onverzekerd pand bij brand kunnen grote financiële gevolgen hebben voor eigenaren.  

Week van de VvE van 6 tot 12 februari 2017 In deze tijd van het jaar houden veel VvE’s hun jaarvergadering. Het is daarom nu de week van de VvE. Afgelopen week heeft de gemeente een brief gestuurd naar de meer dan 19.000 VvE’s in de stad waarin wordt gewezen op de noodzaak van onderhoud en beheer. VvE’s die vragen en problemen hebben kunnen nu voor ondersteuning ook terecht bij een van de steunpunten van !WOON. De steunpunten hebben in de Week van de VvE het aantal inloopspreekuren voor VvE’s verruimd.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): “Een financieel gezonde VvE is een taak van de eigenaren zelf. We kunnen als gemeente alleen door middel van aanschrijvingen en boetes ingrijpen als de problemen te groot worden, maar dan ben je altijd te laat. Het is veel beter en voordeliger als de eigenaren zelf hun verantwoordelijkheid nemen en besluiten om hun complex goed te beheren. Dat moeten ze vooral doen vóór het te laat is.”

Experiment met ondersteuning VvE’s Hoofddorppleinbuurt Om te kijken hoe de ondersteuning van VvE’s verder verbeterd kan worden starten de gemeente en !WOON een proef in de Hoofddorppleinbuurt. In de Hoofddorppleinbuurt zijn vooral kleine VvE’s. Om mogelijke problemen in beeld te brengen wordt binnenkort een enquête gehouden in de Hoofddorppleinbuurt naar het functioneren van VvE’s die bestaan uit 6 eigenaren of minder. Daarbij wordt gekeken of de VvE’s in deze buurt regelmatig overleggen over de staat van het pand, het benodigde onderhoud en het geld dat daarvoor gespaard moet worden.

Aan de hand van de resultaten worden in maart en april bijeenkomsten georganiseerd om samen met appartementseigenaren in de Hoofddorppleinbuurt oplossingen voor de genoemde problemen te bedenken. Een aantal door eigenaren aangedragen oplossingen zal getest worden. Als blijkt dat deze succesvol zijn, worden ze stadsbreed toegepast.

Meer informatie voor VvE’s in Amsterdam is te vinden op www.amsterdam.nl/vve en op www.wooninfo.nl