AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam wil in 2019 300fte minder externen inhuren. Dit zal voornamelijk gebeuren door uitzendkrachten – bij goed functioneren en voldoende duurzaam werk – na 2 jaar een vaste aanstelling aan te bieden. Nu gebeurt dit pas na 3,5 tot 5 jaar. Ook kunnen uitzendkrachten voortaan al na 6 maanden solliciteren op interne vacatures bij de gemeente, dat is nu nog 12 maanden. Dat heeft het college van B&W dinsdag besloten naar aanleiding van een onderzoek naar de externe inhuur van medewerkers (uitzendkrachten, zzp-ers en overige inhuur). Daaruit blijkt dat het percentage externe inhuur nog steeds te hoog is, namelijk 19,1% van de loonsom in 2018 (=18,3% van het aantal fte). Het streefpercentage voor dit jaar is 15%. Met de voorgestelde maatregelen wordt de inhuur van externe medewerkers in 2019 verder teruggedrongen.

Wethouder Touria Meliani (Personeel en Organisatie): “Wij willen een goede werkgever zijn voor alle medewerkers. Daar moeten we niet alleen over praten, daar moeten we stappen in zetten. De afgelopen jaren is de goede weg ingeslagen, maar we zijn er nog niet. Wij willen het goede voorbeeld geven en mensen de zekerheid van een vaste baan bieden, met alle voordelen die daar bij horen. Het inhuren van externe medewerkers is soms nodig en verstandig, maar we moeten daar bewuster mee omgaan. Uitzendkrachten verdienen meer zekerheden en beter arbeidsvoorwaarden. ”

Voorgenomen maatregelen
Naast de genoemde maatregelen waardoor uitzendkrachten eerder kunnen solliciteren op interne vacatures of een vaste baan aangeboden kunnen krijgen, stelt het college ook een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor. Zo moeten de mogelijkheden voor loopbaanbegeleiding voor uitzendkrachten worden verruimd, en moeten zij ook een kerstpakket krijgen, net als alle vaste medewerkers. Ook zijn de voorwaarden voor goed werkgeverschap met uitzendbureaus in de lopende aanbesteding aangescherpt.

Hoe verder
De voorgestelde maatregelen moeten met de Ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam en met de bonden worden besproken. Tijdens de besprekingen van de voorjaarsnota moet financiële ruimte worden gevonden om deze maatregelen uit te voeren. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Meer informatie: Neem voor meer informatie contact op met Denise Juthan, woordvoerder van wethouder Touria Meliani, 0622140031