AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam komt met vijftien maatregelen om de Amsterdamse nachtcultuur verder te ondersteunen. Er komt onder andere een speciale regeling gericht op talentontwikkeling van jongeren in de nachtcultuur. Ook gaat de gemeente samen met projectontwikkelaars door de hele stad kijken naar alternatieve locaties voor nachtcultuur, waaronder garages of lege tunnels, om aan de grote behoefte aan beschikbare ruimte tegemoet te komen.


Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): ”Door gebrek aan ruimte, oplopende kosten en tijdelijke huurcontracten staat de nachtcultuur onder druk. Als gemeente kunnen we dit niet allemaal oplossen, maar met deze uitvoeringsagenda gaan we samen met de nachtcultuur verder werken aan een toegankelijke nacht die aantrekkelijk en veilig blijft voor alle bezoekers, artiesten, ondernemers en organisatoren.”

Het nachtleven speelt een belangrijke rol in de vernieuwing van de Amsterdamse cultuur. Het Amsterdamse nachtleven is uniek, behoort met toonaangevende namen als Paradiso en Amsterdam Dance Event tot de internationale voorhoede en vormt een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod in de stad. Ook sociaal en economisch is de nachtcultuur belangrijk voor de stad. In 2021 formuleerde Amsterdam daarom als eerste stad een visie op de nachtcultuur, die met de uitvoeringsagenda nu is omgezet in beleid.

Op zoek naar alternatieve ruimte

Er is op dit moment te weinig ruimte voor de nachtcultuur, terwijl er een lange lijst is van initiatieven die op zoek zijn naar een plek. Het gebrek aan ruimte en de spreiding van nachtcultuur over de hele stad is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. Gebleken is dat er weinig gemeentelijk vastgoed vrij komt die geschikt is voor nachtcultuur, dus wordt er breder gekeken, samen met ontwikkelaars, grondeigenaren en particulieren. Er komt in 2024 een locatie- en haalbaarheidsonderzoek van de hele stad, waarin in kaart gebracht wordt welke mogelijkheden, kansen en beperkingen er zijn voor permanente en tijdelijke plekken voor nachtcultuur. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om schuilkelders, lege tunnels en garages. Daarnaast gaat de gemeente kijken waar de nachtcultuur verder gefaciliteerd kan worden, bijvoorbeeld bij bestaande of nieuw te ontwikkelen broedplaatsen.

Financiële ondersteuning

De gemeente reserveert voor de uitvoeringsagenda de resterende collegeperiode (2023-2026) een bedrag van in totaal 2,2 miljoen euro. Er komt in 2024 onder andere een speciale regeling van 1,2 miljoen euro voor talentontwikkeling van creatieve jongeren die willen organiseren, maken en ondernemen in de nacht. Deze regeling wordt in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) uitgewerkt. Ook wordt in 2024 een pilot gestart met een fonds voor geluidsisolatie, om overlast in woon- en leefomgevingen te voorkomen of te beperken. De gemeente gaat ook de onafhankelijke Stichting N8BM verder financieel ondersteunen. De stichting fungeert als aanspreekpunt, vertegenwoordiger en luis in de pels voor een sterke nachtcultuur. Uit gesprekken met ondernemers in de nacht blijkt een grote behoefte aan één centraal aanspreekpunt binnen de gemeente voor mensen die willen organiseren in de nacht. Het goed bezochte spreekuur Nachtcultuur dat sinds 2022 maandelijks plaatsvindt, zal daarom worden voortgezet.