AMSTERDAM - Amsterdam gaat de NDSM-werf de komende jaren ingrijpend vergroenen. Dat heeft het college van B en W vandaag besloten. Ook moet op de werf meer ruimte komen voor sportvoorzieningen. Aan de westkant van de NDSM-werf kiest het college er ook voor om meer woningbouw mogelijk te maken ten opzichte van wat er in de huidige plannen mogelijk is.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Marieke van Doorninck: “De afgelopen jaren zijn in de omgeving van de NDSM-werf veel meer woningen gebouwd dan we vooraf voorzagen. Hierdoor neemt ook de behoefte aan publieke, groene, open ruimte voor sport en ontspanning toe. Daarom willen we de NDSM-werf radicaal vergroenen, uiteraard met respect voor het monumentale en industriële karakter van de werf. Het Landschafstpark in Duisburg is een geweldig voorbeeld van hoe dat vorm kan krijgen. Hier heeft een voormalige staalfabriek allerlei nieuwe functies gekregen, omringd door groen. Maar ook steden als Essen, Nantes en Londen hebben laten zien hoe je industriële plekken op een goede manier kan vergroenen.”

De westkant van de NDSM-werf heeft in 2020 al bijna het maximum bereikt van wat er volgens het huidige bestemmingsplan mogelijk is. Voor dit gebied kiest het college voor verdichten met meer woningbouw. De vergroening van de oostelijke kant van de werf zorgt ervoor dat het hele gebied een goede balans krijgt.

Om te kijken hoe de vergroening van de NDSM-werf de komende jaren vorm kan krijgen, laat het college een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Uit dit onderzoek moet blijken wat er praktisch, financieel en juridisch mogelijk is, en hoe de monumentale status, het culturele gebruik en het ruige karakter van de werf behouden kan blijven.

Ook Stichting NDSM-werf, in opdracht van de gemeente verantwoordelijk voor de culturele programmering en het dagelijks beheer van het onbebouwde deel van de oostelijke NDSM-werf, staat positief tegenover vergroening. “De NDSM-werf heeft vele gezichten: het is een plek met veel historie, een iconisch erfgoed, een prominente plek voor evenementen, thuisbasis voor artistiek en cultureel ondernemerschap en tijdelijke proeftuin voor innovatieve ideeën. Wij geloven dat radicale innovatieve vergroening deze functies nog beter met elkaar kan verbinden en kan verduurzamen. Dit is een van de mooiste plekken van Amsterdam en de enige open ruimte van enig formaat aan het IJ. Wat ons betreft moet dit voor altijd behouden blijven, niet voor een paar gebruikers, maar voor iedereen. Vergroening draagt daar op tal van manieren aan bij.” Aldus Tim Vermeulen, directeur van de Stichting NDSM-werf.

De gemeente betrekt de visie die Stichting NDSM-werf op dit moment ontwikkelt voor de periode 2020-2028 bij het haalbaarheidsonderzoek. In het vierde kwartaal van 2020 legt het college de resultaten en voorstellen uit dit haalbaarheidsonderzoek voor aan de gemeenteraad. Belanghebbenden kunnen de komende periode op de herziening van het bestemmingsplan NDSM- werf West een zienswijze indienen.