AMSTERDAM - Het college van B en W wil de verduurzaming van de stad verder versnellen. Daarom is gister besloten drie subsidieregelingen uit te breiden en meerdere duurzame projecten te ondersteunen.

Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: ‘Veel Amsterdammers staan te springen om duurzamer te werken en wonen. Zeker de regelingen voor aardgasvrij wonen en schoon rijden zijn populair, en daarom breiden we die nu uit.’

Aardgasvrije gebouwen

De subsidieregeling om gebouwen aardgasvrij te maken wordt uitgebreid om ook maatschappelijke instellingen dezelfde mogelijkheid te bieden. De subsidie is al beschikbaar voor huizenbezitters. De uitbreiding gaat in op 1 januari 2018 in en heeft een subsidieplafond van €500.000. Ook hoeven voor de vergunningen die nodig zijn om een pand of woning aardgasvrij te maken geen leges te worden betaald. Vergunningen voor verhuizingen met elektrische verhuiswagens worden kostenvrij verstrekt. Hiervoor is €400.000 vrijgemaakt. Hiermee wordt naar schatting een CO2-reductie van circa 300 ton per jaar behaald.

Elektrisch vervoer

Ondernemers die minimaal drie keer per week in de stad rijden kunnen nu maximaal € 10.500 subsidie krijgen voor het aanschaffen van een nieuwe 100% elektrische bestelauto. Voorheen was dat €5.000. Het verdubbelen van de subsidie komt uit een bedrag van € 330.000 dat de gemeente van het Rijk heeft ontvangen om schoon rijden in Amsterdam te stimuleren. Ook is er €1 miljoen toegevoegd aan de subsidieregeling voor elektrische taxi’s. Per voertuig is er €5.000 aan subsidie

beschikbaar.

Tot slot wordt de ondersteuning van twee projecten uitgebreid. Step2Save 3.0, dat onder andere huishoudens met een kleine beurs wijst op de voordelen van energiebesparing, wordt in 2018 met maximaal €100.000 gefinancierd. Het Startup in residence programma waarin duurzame startups worden geholpen, wordt ondersteund met maximaal € 150.000 cofinanciering.