AMSTERDAM - Het stadsbestuur gaat vergaande maatregelen nemen om de groei van wooncoöperaties mogelijk te maken. Door een leenfonds van 50 miljoen euro en het vrijgeven van nieuwbouwkavels speciaal voor coöperaties, kunnen op de korte- en middellange termijn zo’n 15 tot 20 projecten starten. Dit staat in de vandaag gepresenteerde uitwerking van het eerder vastgestelde Actieplan Wooncoöperaties.


Meer betaalbare woningen

Wethouder Ivens (Wonen): “ Amsterdam heeft een groot tekort aan betaalbare woningen. Huurders zitten met torenhoge huren of staan jarenlang op een wachtlijst. Het mooie aan wooncoöperaties is dat groepen huurders bij nieuwbouw zélf hun woon- en leefruimtes gaan ontwerpen, bouwen en beheren. Vervolgens huren ze individueel een woning van de coöperatie. Hierdoor krijgen ze volledige zeggenschap over hun woning, zonder inmenging van grote vastgoedpartijen. Bovendien blijven de woningen ook op de lange termijn behouden voor de lage- en middeninkomens omdat ze niet verkocht of geliberaliseerd mogen worden.”

Gemeente financiert mee
Amsterdam experimenteert al langer met zelfbouw en zelfbeheer om huurders meer zeggenschap te geven over hun woning. Deze nieuwe vorm van wonen zorgt voor meer maatwerk op de woningmarkt, meer betrokkenheid bij elkaar, de buurt en de stad. Uit eerdere pilotprojecten is gebleken dat het voor startende coöperaties niet eenvoudig is om de financiering rond te krijgen. Wooncoöperaties kunnen niet zoals particuliere huiseigenaren alles lenen bij de bank en de rente aftrekken. Als extra impuls heeft de gemeente daarom nu een leenfonds van 50 miljoen euro in het leven geroepen, zodat wooncoöperaties naast de financiering door de bank en eigen inbreng, tegen bepaalde voorwaarden geld kunnen lenen. Het is de bedoeling dat de lening na tien tot vijftien jaar wordt terugbetaald.

Wethouder Ivens: “Dat de gemeente zelf woningbouw gaat meefinancieren is een flinke koerswijziging. Hiermee neemt de gemeente, net zoals in het verleden toen er nog een gemeentelijk woningbedrijf bestond, een actieve rol in de realisatie van betaalbare woningen, waarbij de toekomstige bewoners zelf bepalen hoe hun wooncomplex eruit ziet. Bovendien kan deze woonvorm, omdat ze los staat van de traditionele vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars, juist in deze economisch onzekere tijden de woningbouw op gang houden.”

Nieuwlocaties voor wooncoöperaties
Om de bouw te kunnen versnellen zijn dertien nieuwbouwlocaties voor wooncoöperaties aangewezen. De komende twee jaar gaat het om kavels op Centrumeiland, Ringspoorzone Noord, Elzenhagen Zuid, het Havenstraatterrein en het August Allebéplein. Binnen drie tot vier jaar komen kavels beschikbaar in de Jacob Geelbuurt, Sluisbuurt, Dijkgraafplein, Amstelkwartier, Vreeswijkpad en de Kompaslocatie- Waterlandpleinbuurt.