AMSTERDAM - Amsterdam gaat de subsidie voor de renovatie van historische winkelpuien verruimen. Bovenop de bestaande subsidie komt een extra bedrag van 200.000 euro uit het Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad voor de renovatie van historische winkelpuien in het centrum. Daarnaast wordt de huidige subsidie vereenvoudigd. Eigenaren van een historische winkelpui die de wens hebben om te renoveren, kunnen maximaal 20.000 euro aanvragen, waarbij geen verschil meer wordt gemaakt tussen onderzoeks- en herstelkosten.


Historische winkelpuien dragen in belangrijke mate bij aan de schoonheid van de stad, maar verdwijnen vaak achter beplating, dikke lagen verf, rolluiken of reclameborden. Om dit te herstellen heeft de gemeente in 2019 een subsidie ingericht voor de renovatie van winkelpuien. Deze subsidie wordt nu verruimd en vereenvoudigd. Wethouder Touria Meliani (Monumenten en Archeologie): "Door de kenmerkende elementen van deze panden, zoals historische gevelreclames, gedecoreerde plafonds en gevelonderdelen in art-nouveaustijl te herstellen, verbeteren we niet alleen het pand zelf maar ook het straatbeeld. Het college van B en W hoopt met deze subsidie nog meer eigenaren te enthousiasmeren om hun winkelpuien te renoveren."

Op initiatief van de gemeenteraad is in 2018 een bouwhistorische inventarisatie gemaakt van winkelpuien in de Kinkerstraat, Van Woustraat en Ceintuurbaan. In 2019 is vervolgens een stadsbrede subsidie ingesteld voor het renoveren van historische winkelpuien. Inmiddels zijn er 6 Amsterdamse puien gerenoveerd en zijn van de winkelstrook aan de Jan Evertsenstraat 16 puien opgeknapt. Hierdoor is het straatbeeld aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast is er veel kennis opgedaan door de inventarisaties, het historisch onderzoek en het contact met de winkeliers, die van pas kan komen bij toekomstige renovatieplannen.

Voor de gehele stad is tot het einde van dit jaar 86.000 euro beschikbaar voor onderhoud en herstel van erfgoed, waaronder winkelpuien. Om de aanvraag van een subsidie aantrekkelijker te maken en onnodige administratieve lasten te voorkomen, wordt er vanaf begin oktober geen onderscheid meer gemaakt tussen de maximale subsidie voor onderzoekskosten (5000 euro) en de daadwerkelijke herstelkosten (15.000 euro), maar kan de aanvrager een totaalbedrag van 20.000 euro aanvragen.

Voor de renovatie van historische winkelpuien in de binnenstad komt er begin oktober een apart subsidiebedrag van 200.000 euro beschikbaar. Het opknappen van monumentale winkelpuien is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad. Het college van B en W hoopt hiermee nog meer verborgen puien zichtbaar te maken in het unieke centrum van de stad.