AMSTERDAM - We gaan veel extra groen aanleggen en onze parken verbeteren en uitbreiden. Het college van B en W investeert daar ruim 10 miljoen euro in. Het geld wordt verdeeld over 7 grote groenprojecten.

Dit is de eerste helft van de 26,6 miljoen euro die voor grote groenprojecten is gereserveerd. De overige 15 miljoen euro volgt begin komend jaar.

7 grote groenprojecten

Het geld wordt verdeeld over de volgende projecten:

Inrichting van 8 parkvelden in het nieuwe Gaasperdammertunnelpark (2,4 miljoen euro, Zuidoost)

Voor deze 8 parkvelden hebben we samen met bewoners nagedacht over een invulling die past bij het park en de buurten eromheen, bijvoorbeeld stadslandbouw, kunst en cultuur, sport en spel, recreatie en bijzondere natuur.

LaBGReen De Bretten (€ 1.842.520,-, Nieuw-West)

De Bretten in Nieuw-West is 130 hectare groot. In het gebied leggen we een bos van 2 hectare aan. Ook verbeteren we de paden en toegangen, speel- en sportvoorzieningen en het straatmeubilair. En komt er plek voor waterrecreatie.

Herinrichting Noorderpark (2 miljoen euro, Noord)

Bij de herinrichting van het Noorderpark ligt de nadruk op de rol van het park als groene schakel tussen de buurten, en de gebiedsontwikkeling langs de noordelijke IJ-oever. We verbeteren het bestaande groen en voegen nieuw groen toe. Het ontwerp van het park ten westen van het Noordhollandsch Kanaal wordt in overleg met bewoners rond het park en gebruikers van het park verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Uitbreiding Wertheimpark (€ 850.000,-, Centrum)

Op het brede deel van de Plantage Parklaan verschuiven we de rijbaan richting de Hortus naar de huizenzijde. Hierdoor ontstaat er ruimte om het Wertheimpark uit te breiden met extra groen.

Knowledge Mile Park (2,1 miljoen euro, Oost en Centrum)

Samen met bewoners en ondernemers vergroenen we het gebied van de IJtunnel tot aan het Amstelplein met onder andere bomen, plantvakken en zit- en speelplekken.

Weteringpark (€ 1.625.000,-, Centrum)

Het Weteringcircuit verandert in fases in het Weteringpark. Er worden 40 parkeerplaatsen opgeheven en we leggen een ondergrondse fietsenstalling aan. Zo maken we ruimte voor een park en een groene speeltuin.

Martin Luther King Park (€ 130.000,-, Zuid)

We leggen een nieuwe groene verbinding aan tussen het Rijnplein en het Martin Luther King Park. Daardoor sluit het park beter aan op de Rivierenbuurt. We richten het gebied in als groen verblijfsgebied en maken het geschikter voor voetgangers en fietsers.

Een groener Amsterdam

In 2021 en 2022 wordt er ook nog 6 miljoen euro uitgegeven aan onder andere het vergroenen en klimaatbestendig maken van straten en pleinen, 250 extra bomen, verschillende voedselinitiatieven en natuurvriendelijke oevers in het Amsterdamse Bos.

Meer weten