AMSTERDAM - Het college van B en W investeert meer dan 10 miljoen euro in de Amsterdamse parken en vergroening in de stad. Het geld wordt verdeeld over zeven grote groenprojecten, waaronder de inrichting van de acht parkvelden in het nieuwe Gaasperdammertunnelpark. Voor deze parkvelden is samen met bewoners nagedacht over een invulling die past bij het park en de buurten eromheen, bijvoorbeeld stadslandbouw, kunst en cultuur, sport en spel, recreatie en bijzondere natuur. Hiervoor is 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Groen): "We gaan een grote slag maken in het aanleggen van extra groen en het verbeteren en uitbreiden van onze mooie parken. Dit is het eerste deel van de 26,6 miljoen euro die we voor grote groenprojecten hebben gereserveerd, de overige 15 miljoen volgt begin volgend jaar. In een grote stad als Amsterdam genieten veel mensen van onze parken, die als gezamenlijke tuinen worden gebruikt. We zorgen daarom voor meer groen dat goed is ingericht voor intensief gebruik, maar ook voor de natuur en voor de dieren in de stad."

Naast de inrichting van het Gaasperdammertunnelpark zijn er nog zes andere vergroeningsprojecten gepland. Dit zijn:

LaBGReen De Bretten (1.842.520 euro, Nieuw-West)

De Bretten in Nieuw-West is 130 hectare groot. In het gebied wordt een bos aangelegd van twee hectare. Ook worden de paden en toegangen, speel en sportvoorzieningen en het straatmeubilair verbeterd en komt er plek voor waterrecreatie.

Herinrichting Noorderpark (2 miljoen euro, Noord)
Bij de herinrichting van het park ligt de nadruk op de rol van het park als groene schakel tussen de buurten, en de gebiedsontwikkeling langs de noordelijke IJ-oever. Het bestaande groen wordt verbeterd en er wordt groen toegevoegd. Met de investering wordt het ontwerp van het park ten westen van het Noordhollandsch Kanaal in overleg met bewoners rond en gebruikers van het park nader uitgewerkt en uitgevoerd.

Uitbreiding Wertheimpark (850.000 euro, Centrum)
Op het brede deel van de Plantage Parklaan wordt de rijbaan richting de Hortus verschoven naar de huizenzijde. Hierdoor ontstaat er ruimte om het Wertheimpark uit te breiden met extra groen.

Knowledge Mile Park (2,1 miljoen euro, Oost en Centrum)
Samen met bewoners en ondernemers wordt het gebied van de IJtunnel tot aan het Amstelplein groener door het toevoegen van bomen, plantvakken en zit- en speelplekken.

Weteringpark (1.625.000 euro, Centrum)

Het Weteringcircuit verandert in fases in het Weteringpark. Er worden 40 parkeerplaatsen opgeheven en er wordt een ondergrondse fietsenstalling aangelegd, om zo ruimte te maken voor een park en een groene speeltuin.

Martin Luther King Park (130.000 euro, Zuid)
Er wordt een nieuwe groene verbinding aangelegd tussen het Rijnplein en het Martin Luther King Park, waardoor het beter aansluit op de Rivierenbuurt. Het gebied wordt ingericht als groen verblijfsgebied en beter ingericht voor voetgangers en fietsers.

Een groener Amsterdam
Daarnaast is vorig jaar in het begrotingsakkoord 'Samen sterker uit de crisis' besloten dat er 6 miljoen geïnvesteerd wordt in vergroening van de stad,. Daarvan worden in 2021 en 2022 onder andere straten en pleinen vergroend en klimaatadaptief gemaakt, worden er 250 extra bomen geplant, zijn er diverse voedselinitiatieven ondersteund en komen er natuurvriendelijke oevers in het Amsterdamse Bos.