AMSTERDAM - Het college van B en W heeft besloten om één van de bouwplannen voor de NDSM-werf in Amsterdam Noord te veranderen. Hier waren vrije sectorwoningen, sociale huurwoningen en een basisschool gepland. De vrije sectorwoningen worden omgezet naar middeldure huurwoningen. Dit betekent dat op de kavel in totaal 50% middeldure huurwoningen en 50% sociale huurwoningen komen, 200 in totaal. Een deel van de woningen is bestemd voor senioren. Voor bewoners uit Noord komt een voorrangsregeling.

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw): "De markt is momenteel ontzettend ingewikkeld en het is vechten voor elk project. De vraag is groot, daarom ben ik blij met elk project dat wordt gestart. Hier hebben we meer middeldure en sociale huur voor elkaar gekregen. Dat is goed nieuws voor Amsterdam Noord."

Er is een grote vraag naar betaalbare woningen in Amsterdam Noord, net zoals in de rest van Amsterdam. Het college van B en W wil graag dat er meer betaalbare woningen komen. Dit is hard nodig nu zo veel mensen op zoek zijn naar een woning, maar door de stijgende bouwkosten blijft het aanbod achter. Op de NDSM-werf komen sociale huurwoningen, woningen met middeldure huur en vrije sector woningen. De verdeling die de gemeente voor deze wijk voor ogen had blijkt nu niet meer voor alle bouwblokken goed aan te sluiten op de actuele woningbehoefte. Daarom past de gemeente de plannen voor één van de bouwblokken aan. Onlangs zijn voor een andere bouwkavel in Amsterdam Noord ook de plannen aangepast, namelijk in Elzenhagen Zuid.

Afweging


Op dit moment geldt het voorstel om de plannen te veranderen alleen voor dit specifieke bouwblok (Kavel B7) tussen de ms. Oslofjordweg en de NDSM-straat. Het kan zijn dat er nog meer aanvragen voor veranderingen op andere plekken in de stad komen. Die worden zorgvuldig bekeken. Tegelijk kijkt de gemeente wat een verandering betekent voor het totale woningaanbod. Uiteraard spelen de kosten en opbrengsten voor de stad ook een rol bij de beslissing.