AMSTERDAM - Meer Amsterdammers krijger sneller goede hulp bij geldproblemen. Dat blijkt uit de jaarrapportage Schuldhulpverlening 2016 van de gemeente Amsterdam. Door verschillende activiteiten op het gebied van vroegsignalering zijn meer mensen sneller in beeld bij schuldhulpverleners. Ook ronden meer mensen hun schuldhulptraject succesvol af.  

Het aantal woninguitzettingen uit corporatiewoningen is sinds 2013 met 33% gedaald.  Wethouder Vliegenthart waarschuwt echter voor teveel optimisme: “De rek is er nu wel uit. We worden steeds beter in het oplossen van schulden maar het is tijd dat het Kabinet wat gaat doen aan de oorzaken.”   Wie te maken krijgt met problematische schulden komt daar vaak niet zelf uit. Snelle hulp is dan erg belangrijk. Wethouder Vliegenthart (Sociale Zaken): “We willen er vroeg bij zijn als mensen geldproblemen krijgen. Hulp bij schulden moet dus laagdrempelig zijn. We zijn in Amsterdam op de goede weg, maar met dit soort problematiek kan het moet het altijd beter.”

Resultaten
Het aantal mensen dat  lichtere vormen van financiële hulpverlening krijgt is gestegen. De Amsterdamse inzet op preventie werpt zijn vruchten af: doordat de  burgers eerder worden gevonden, volstaan lichtere vormen van hulp. Zo werden in 2016 19.000 bezoeken gebracht aan financiële spreekuren ten opzichte van 15.000 het jaar ervoor.   Daarnaast is het aantal beslagleggingen op de uitkering bijna gehalveerd. Werd er in 2014 nog ruim 16.400 keer door een schuldeiser beslag gelegd op een Amsterdamse bijstandsuitkering, in 2016 was dat nog maar 9.300 keer. Het aantal huishoudens met één of meer beslagleggingen is sinds april 2014 met ruim 36% afgenomen. Vliegenthart: “Wie lang van een bijstandsuitkering moet leven loopt een groot risico op schulden. We bieden onze bijstandsgerechtigden dus meteen hulp aan als we een probleem zien ontstaan.”    Ook het aantal woningontruimingen daalt. Het totaal aantal ontruimingen is  tussen 2015 en 2016 met  8% gedaald. De ontruimingen van corporatiewoningen is de laatste drie jaar in totaal 33% gedaald

Gedragswetenschap
De nieuwste wetenschappelijke inzichten over de impact van schaarste en het functioneren van de hersenen en het gedrag van mensen zijn leidend in de verbetering van de schuldhulpverlening in Amsterdam. Zo is gebleken dat het onverstandig is om mensen die diep in de financiële problemen zitten te laten terugvallen op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht. Wethouder Vliegenthart: “In Amsterdam hebben we de afgelopen jaren samen met onze maatschappelijke partners uitgeprobeerd hoe we de inzichten uit de gedragswetenschap kunnen gebruiken om onze hulp aan mensen met schulden te verbeteren.”

Oorzaken
Schuldhulpverleners zien steeds meer mensen die onvoldoende inkomen hebben om hun vaste lasten te voldoen. Daar zijn bovendien steeds meer werkenden bij. Vliegenthart: “De aard van de schuldenproblematiek verschuift. Vroeger was het hebben van werk voldoende om niet in de schulden te hoeven komen. Nu zien we steeds meer mensen met een (flex)baan die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Dat baart me zorgen.“