AMSTERDAM - De maximumsnelheid op de meeste wegen in Amsterdam gaat vanaf 2023 naar 30 kilometer per uur. Het college van B en W van Amsterdam heeft hiermee ingestemd. In de stad wordt straks onder andere op de Stadhouderskade, de Ceintuurbaan, de Overtoom, een deel van de Pieter Calandlaan (Nieuw-West) en de Meeuwenlaan (Noord) langzamer gereden. Met het verlagen van maximumsnelheid daalt het aantal (ernstige) ongelukken en ook de geluidsoverlast.


Wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer): "We willen naar een stad waar kinderen onbezorgd naar school kunnen fietsen of lopen, waar ouderen met plezier de fiets pakken en waar mensen ontspannen van A naar B kunnen. Het verlagen van de maximumsnelheid draagt hieraan bij."

Voor het openbaar vervoer en de nood- en hulpdiensten blijft op een aantal trajecten de maximum snelheid voorlopig op 50 km/u, zoals op de Prins Hendrikkade Oost. Op vrijliggende OV-banen mag – door openbaar vervoer, taxi's en nood- en hulpdiensten - 50 km/u worden gereden, zoals op de Overtoom. Van de 500 kilometer aan 50-kilometer wegen gaat er op 270 kilometer straks langzamer gereden worden. De maximumsnelheid gaat gelden voor al het verkeer op de rijweg.

Aanpassingen na inspraak
Naar aanleiding van de inspraak zijn er ook een aantal nieuwe straten toegevoegd waar 30km/u wordt ingevoerd, zoals Meer en Vaart (ter hoogte van het Osdorpplein). De Hugo de Vrieslaan gaat van 30 toch naar 50 km/u. Alle reacties, de nota van beantwoording en het vastgesteld beleidsvoornemen zijn te vinden op www.amsterdam.nl/30km.

Invoering in 2023
De nieuwe 30-kilometer wegen zijn straks te herkennen aan eigen belijning en verkeersborden. Inwoners en bezoekers worden hier tijdig over geïnformeerd met een uitgebreide publiekscampagne.

Het komende jaar staat in het teken van de voorbereidingen. In overleg met nood-en hulpdiensten en (openbaar) vervoersbedrijven wordt nu bekeken hoe de invoering het beste kan worden vormgegeven. Daarnaast zijn er verkeersbesluiten nodig om de 30 km in te kunnen voeren en handhaven.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van een breed gesteunde motie. De raadscommissie voor Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water van Amsterdam vergadert op 16 december over dit onderwerp en gemeenteraad neemt op 22/23 december een besluit over dit voornemen van het college.