AMSTERDAM - Het oude kantoorpand met parkeerterrein aan de noordkant het Martin Luther Kingpark krijgt een nieuwe functie, zodat het park en een aantrekkelijke nieuwe entree krijgt. Ook komt er meer groen. Dit heeft het college van B&W gisteren besloten.

“Parken zijn onmisbaar voor een buurt,” aldus wethouder Reinier van Dantzig (Grond en Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening). “Met dit ontwerp wordt het park aantrekkelijker voor bezoekers en buurtbewoners. Fijn voor Amsterdammers dat na al die tijd dit stuk grond een nuttige en gezellige bestemming krijgt.”

Bart Vink, stadsdeelvoorzitter Zuid: “Dit is een mijlpaal voor het park. Met het nieuwe gebouw krijgt de verpauperde plek in het park na vele jaren de impuls die nodig is. Ik ben blij dat onze inzet nu resultaat heeft.”

Met de nieuwe inrichting kunnen voetgangers het groen makkelijker betreden door een nieuw aan te leggen pad. Ook wordt het naast het park gelegen fietspad verbeterd. Het kantoorpand wordt transparant en duurzaam, en krijgt een dak met een zogenaamde ‘landschappelijke inrichting’. Er komen diverse voorzieningen die publiek toegankelijk zijn, bijvoorbeeld bij het park passende horeca.

Grondeigenaren en stadsdeel Zuid hebben gewerkt aan een schetsontwerp voor de ontwikkeling van het gebied, dat inmiddels is goedgekeurd. Na het uitwerken van dit ontwerp volgen de aanvragen van een omgevingsvergunning en een afwijkingsprocedure voor het huidige bestemmingsplan.

De gemeente Amsterdam werkt hard aan de verbetering van het Martin Luther Kingpark. In de gebiedsvisie Martin Luther Kingpark uit 2021 zijn uitgangspunten vastgesteld om de verschillende gebieden van het park meer met elkaar te verbinden en toegankelijker te maken. Nu worden de punten uit de gebiedsvisie uitgewerkt tot concrete plannen in de Agenda Martin Luther Kingpark. Daarbij is er goed overleg met de grondeigenaren van het kantoorpand om hun initiatief te laten passen binnen de ontwikkelingen in en rond het park.