AMSTERDAM - Dierenarts Marno Wolters heeft afgelopen vrijdag in de ambtswoning de Frans Banninck Cocqpenning gekregen uit handen van loco-burgemeester Laurens Ivens. De heer Wolters ontving de onderscheiding omdat hij al meer dan 44 jaar een belangrijke bijdrage levert aan diergeneeskunde en dierenwelzijn in Amsterdam en natuurbehoud in binnen- en buitenland.

Zo heeft de heer Wolters in 1993 als medeoprichter van de Spoedkliniek voor Dieren de basis gelegd voor het huidige Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam. Dit is het grootste particuliere dierenziekenhuis in Nederland. Ook is hij sinds 1996 de voorzitter van de Stichting tot Daadwerkelijk dierenwelzijn. Deze stichting ondersteunt mensen met een minimum inkomen in de kosten voor medische zorg voor hun huisdieren en helpt instellingen bij het beschermen van dieren in Amsterdam en omgeving.

Marno Wolters is nog steeds werkzaam als dierenarts bij Artis, Stichting AAP, Dierenkliniek Europaplein en de Toevlucht. Voor natuurbehoud en bescherming van bedreigde diersoorten heeft hij zich ook over de grenzen ingezet, bijvoorbeeld in Iran, waar de heer Wolters zijn uitgebreide kennis deelde met mensen van de Teheran Zoo. De heer Wolters wordt vanwege al deze inzet door veel dierenartsen gezien als een groot voorbeeld en inspiratiebron.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.