AMSTERDAM - Directeur van Impuls Kinderopvang Magda Heijtel heeft donderdag 21 juni de Andreaspenning uit handen van wethouder Simone Kukenheim ontvangen. Dankzij de inzet van mevrouw Heijtel is in Amsterdam een steeds intensievere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang ontstaan.

Mevrouw Heijtel heeft zich in en naast haar functie als directeur bestuurder bij Impuls (welzijn en kinderopvang) jarenlang ingezet voor een betere kinderopvang in Amsterdam. Zij had vlak na de zedenzaak een belangrijke rol in het verbeteren van de relatie tussen gemeente en de Amsterdamse kinderopvang.

Bij Impuls heeft ze gezorgd voor Alles-in-éénscholen (de Kindercampussen van Impuls) en in de stad was ze een grote stimulator van de samenwerking tussen de kinderopvangbranche en schoolbesturen.

Ook was zij één van de initiatiefnemers van de Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam (BKA), de eerste en enige lokale brancheorganisatie voor kinderopvang in Nederland. Vanaf 2011 heeft zij zich vaak en met succes in werkgroepen en commissies ingezet voor kinderopvang in de stad. Dat deed zij in nauwe samenwerking met andere kinderopvangorganisaties, de wethouder Onderwijs en medewerkers van de gemeente.
Bij grote veranderingen in de kinderopvang, zoals de harmonisatie peuteropvang, had zij een voortrekkersrol.

Mevrouw Heijtel was ook vanaf 2008 lid van verschillende landelijke werkgroepen ter verbetering van de kwaliteit van kinderopvang. Zij was twee jaar onbetaald bestuurder van de landelijke Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). In deze posities behartigde zij de belangen van de landelijke kinderopvang en bracht ook regelmatig het Amsterdamse beleid met betrekking tot de kinderopvang en de voorschoolse educatie positief onder de aandacht.

Vanwege haar grote bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderopvang in Amsterdam ontvangt zij de Andreaspenning.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.