AMSTERDAM -Tijdens de feestdagen is het jaarlijks een grote opgave om de stad schoon te houden. Daarom is er extra inzet nodig van zowel de gemeente, als Amsterdammers en bezoekers.


Karton

Vanaf vrijdag 24 november (Black Friday) is er elk jaar weer een enorme toename in de hoeveelheid weggegooid karton door alle online aankopen. Vanaf 20 november tot aan de kerst loopt de campagne ‘Samen scheuren we de stad schoon!’, om Amsterdammers op te roepen hun kartonnen dozen klein te scheuren en in de papiercontainer te doen. Zo past er meer karton in de container, voorkomen we dozen naast de container en wordt al het karton ook gerecycled. Karton dat naast de containers wordt geplaatst, raakt vies en nat en is dan niet meer geschikt voor hergebruik.

Reiniging en inzameling huishoudelijk afval tijdens de kerstdagen

De feestelijke viering van de kerstdagen zorgt ook voor veel huishoudelijk afval. Om te voorkomen dat de afvalcontainers vol raken en daardoor afval naast de containers belandt, gaat de inzameling van huishoudelijk afval tijdens Eerste en Tweede Kerstdag door. Zo kunnen de afvalwagens het grootste deel van de gebruikelijke routes rijden. Ook de reiniging is in alle stadsdelen aan het werk om de straten schoon te houden van zwerfafval.

Wethouder Zita Pels (Afval en Reiniging): ”De decembermaand brengt naast veel feestelijkheden ook behoorlijk wat afval met zich mee. Dat vergt extra inspanningen van onze organisatie. Ik ben er dan ook trots op dat onze medewerkers bereid zijn tijdens de kerstdagen, oudjaar en nieuwjaarsdag extra te werken om de stad ook tijdens en na deze dagen zo schoon mogelijk te krijgen. Ik roep Amsterdammers dringend op zich aan de afvalregels te houden en geen afval naast de container te zetten en als een container onverhoopt toch vol is even naar de dichtstbijzijnde container te gaan. Zo houden we de stad samen schoon.”

Inzameling en reiniging oudejaarsdag en nieuwjaarsdag

Op oudejaarsdag (31 december) werken alle teams van afvalinzameling, om zoveel mogelijk ondergrondse containers voor restafval, papier/karton, textiel en glas te legen om brandgevaar te voorkomen. De reiniging is actief op oudjaarsnacht en veegt extra op bekende plekken om illegaal afgestoken vuurwerk en kapot glas van straat te vegen. Op nieuwjaarsdag worden teams voor inzameling, afvalmeldingen, bedrijfsafval én reiniging ingezet om het centrum van de stad na oudjaarsnacht weer schoon te krijgen. Het verzoek aan bewoners is om grof afval op 31 december en 1 januari binnen te houden in verband met brandveiligheid. Het kan weer buiten gezet worden op de eerstvolgende ophaaldag.

Inzameling kerstbomen

De kerstbomen worden elk jaar apart ingezameld. Vanaf 27 december 2023 tot en met 19 januari 2024 kunnen Amsterdammers hun kerstboom inleveren bij één van de ruim tweeduizend inleverplekken in de stad. Alle dagen van de week (behalve op Nieuwjaarsdag) worden de kerstbomen ingezameld. Om de inleverplekken bekend te maken bij Amsterdammers wordt een campagne gevoerd en worden speciale promotieteams ingezet. Alle kerstbomen die via de inleverplekken ingezameld worden gaan naar een groenverwerkingsbedrijf. Zo worden de kerstbomen zo duurzaam mogelijk verwerkt. Van ongeveer 70% van de kerstboom (met name de takken) wordt compost gemaakt, van ongeveer 30% (de stam) wordt groene stroom gemaakt via biomassa voor het Amsterdamse stadswarmtenetwerk. Vorig jaar is er via de inleverplekken 450.000 kilo kerstbomen ingezameld. Die leverden ongeveer 100.000 kilo compost op. De compost wordt gebruikt voor onder andere de parken, plantsoenen en bermen in Amsterdam.

Kijk voor meer informatie en de inleverplekken voor kerstbomen op www.amsterdam.nl/kerstbomen