AMSTERDAM - In Amsterdam verdrinken gemiddeld 18 mensen per jaar, waarvan zo’n vijf a zes personen  in stadsdeel Centrum. De gemeente betreurt dit zeer en neemt daarom maatregelen. Daarmee kunnen we helaas niet voorkomen dat mensen te water raken, maar verkleinen we hopelijk wel de kans dat mensen dit niet overleven.

De gemeente heeft al eerder een aantal maatregelen in gang gezet. Zo worden er bij iedere walmuurrenovatie standaard grijpstenen en reddingstrappen aangebracht en worden de ijzeren hekjes tussen parkeerplaatsen en het water verwijderd. Mensen kunnen er dan niet meer over struikelen en in het water vallen.

Wildplassen

Om wildplassen tegen te gaan heeft stadsdeel Centrum in de periode van 2008 tot en met 2013 10 uriliften geplaatst op hotspots en laten zij plaskrullen in de openbare ruimte staan, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om ze wel te verwijderen. Hiermee verkleinen we de kans dat mannen in de grachten plassen en er invallen.

Suïcidepreventie

Van de 88 verdrinkingen/lijkvindingen die van 2011 tot en met 2015 hebben plaatsgevonden, was in 19 gevallen sprake van suïcide. Het GGD-programma Suïcidepreventie in Amsterdam is in 2011 gestart met het doel het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen in Amsterdam terug te dringen en een regionaal samenhangend hulpaanbod te bevorderen.

Nieuwe maatregelen

Naast de al bestaande maatregelen wordt er nu een aantal extra maatregelen getroffen. Zo gaan we toeristen en kwetsbare mensen waarschuwen voor de gevaren van te water raken en eventueel naar opvang en zorg toe leiden. Op verschillende hotspots in het centrum worden tijdelijke reddingstrappen geplaatst en/of lijnen op de kademuur bevestigd om te zorgen dat mensen die in het water vallen er zelfstandig uit kunnen komen. Hier worden bordjes bij geplaatst om aan te geven dat hier niet mag worden aangemeerd.