AMSTERDAM - Industrieel ontwerper Luud Schimmelpennink heeft maandag 3 april de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen voor zijn grote bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de stad. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Pieter Litjens tijdens een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger.

De heer Schimmelpennink werd bekend om zijn actieve rol binnen de maatschappelijke beweging PROVO. Hij bedacht het Witte Fietsenplan en het experiment met de Witkar, ideeën die nationaal en internationaal tot de verbeelding spraken. Beide zijn goede voorbeelden van de deeleconomie, decennia voordat die term in zwang raakte. De gedachte dat niet zozeer het bezit van een vervoermiddel van belang is, maar vooral een goede beschikbaarheid, wordt steeds breder gedeeld.

In Nederland heeft zijn Witte Fiets mede geleid tot de succesvolle introductie van de OV-fiets in 2003. De Witkar – of elektriese Munt-auto – was een vroeg voorbeeld van elektrisch vervoer, waarvan  Amsterdam al een aantal jaren het gebruik probeert te stimuleren. Aan de basis van moderne concepten om auto’s te delen met meerdere gebruikers stond het idee van de heer Schimmelpennink.

Frans Banninck Cocqpenning De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van tenminste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.