AMSTERDAM - Basisschool De Lukasschool in Amsterdam Nieuw-West opent een Familie Service Punt om ouders te ondersteunen bij vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Ouders krijgen hier bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van een Stadspas, bij het regelen van een gratis laptop of tablet of bij het aanvragen van voorzieningen van de gemeente. Door de nauwe samenwerking tussen het schoolteam en de vaste gezichten van het Familie Service Punt (vaak medewerkers van het Buurtteam en de Ouder- en Kindteams), kan de Lukasschool ouders indien nodig naar de juiste hulpverlener leiden.

De Lukasschool is een van de Amsterdamse scholen die subsidie krijgt om zich te ontwikkelen tot een ‘Amsterdamse Familie School’. Familiescholen besteden extra aandacht aan het contact met de buurt en met de thuisomgeving van de leerlingen. Zo kan hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen sneller worden georganiseerd, en krijgen kinderen bijvoorbeeld makkelijker toegang tot sportclubs of andere naschoolse activiteiten in de buurt. Dit is onderdeel van het beleid van het college van B en W om kansenongelijkheid in de stad te bestrijden.

Sebastiaan van Huet (schoolleider De Lukasschool): "Op onze school gaan we uit van de talenten van kinderen en willen we onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. We merken dat we vaak meer kunnen doen als we ook aandacht hebben voor wat goed is voor het hele gezin. Daarom zien we de Amsterdamse Familie School als een mooi initiatief. Door ons meer te richten op de brede ontwikkelingsomgeving van kinderen kunnen we onze leerlingen meer kansen bieden.”

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs en Armoede): “Door het versterken van relaties tussen school en gezinnen kunnen we de kansengelijkheid vergroten. Soms kan dit door iemand te wijzen op een regeling voor een gratis computer en een andere keer kun je ouders helpen met een taalcursus. Met een klein beetje hulp kunnen we een groot verschil maken.”

Familiepakket
Naast de Familiescholen heeft de gemeente ook een Familiepakket. Alle scholen in Amsterdam kunnen hiervan gebruik maken om minimagezinnen te ondersteunen. Het gaat hierbij om regelingen als de vergoeding van de vrijwillige ouderbijdrage via de stadspas, maatschappelijke dienstverlening op school (Buurtteam) of een cursus Taal en Ouderbetrokkenheid.

Met het Familiepakket kan de ondersteuning laagdrempeliger en doelgerichter worden aangeboden, doordat het gebruik maakt van de sterke vertrouwensband tussen ouders en school.