AMSTERDAM - Louis de Haan ontvangt zaterdag 27 oktober de Amsterdamspeld uit handen van Erna Beerends, voorzitter van de bestuurscommissie Noord. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn inzet voor de watersport in Amsterdam en omgeving en in het bijzonder voor watersportvereniging Aeolus.

Louis de Haan zet zich als vrijwilliger al meer dan 35 jaar in voor de watersport (wedstrijd- en toerzeilen, wedstrijd- en toerkano, motorbootvaren, wind-, kite-, golfsurfen en suppen). De heer De Haan is ook al meer dan tien jaar actief lid van het Regioteam Noord-Holland van het Koninklijk Nederlandse Watersportverbond.

De heer De Haan is in 1981 lid geworden van watersportvereniging Aeolus en in 2007 van het Regioteam Noord-Holland van het Koninklijk Nederlandse Watersportverbond. In het kader van zijn activiteiten voor het Regioteam Noord-Holland behartigt hij onder andere de belangen van de georganiseerde recreatievaart in Amsterdam Noord. Hij was lid van de ‘Klankbordgroep dynamisch gebruik van water’ en het is zijn verdienste geweest dat de watersporters niet verward werden met de ongeorganiseerde feestvierende stuurlui op de boten in de grachten.

De heer De Haan was nauw betrokken bij de realisatie van Sail 2010 en 2015, verschillende structuurvisies voor de provincie Noord-Holland, de ‘Structuurvisie en watervisie Amsterdam 2040’ en het project ‘Sprong over het IJ’. Ook heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de organisatie van de viering van het 125-jarig bestaan van het Watersportverbond. Bij het Watersportverbond zijn 400 verenigingen aangesloten die samen meer dan 80.000 leden (recreanten, breedtesporters, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze en onbetaald hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.