AMSTERDAM - Er bestaat gemiddeld genomen niet langer een salarisverschil tussen mannen en vrouwen die vergelijkbare werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente Amsterdam. Dit blijkt uit kwantitatief onderzoek dat onderzoeksbureau Erasmus Q-Intelligence, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam. Als werkgever krijgt de gemeente hiervoor het predicaat 'Excellence' toebedeeld.


Wethouder Hester van Buren (Personeel & Organisatie): "Bij de gemeente Amsterdam staat gelijkwaardigheid in de organisatie centraal. Ons uitgangspunt is dat er geen salarisverschil moet zijn tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen. Gelijk werk vraagt immers om een gelijke beloning. We zijn trots dat het de gemeente als grote werkgever is gelukt de kleine loonkloof die tussen mannen en vrouwen bestond te dichten en we zullen blijven monitoren en zo nodig ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit zo blijft."

In 2021 en 2022 zijn in opdracht van de gemeente twee kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd door Erasmus Q-Intelligence. Deze organisatie biedt werkgevers aan om onafhankelijk onderzoek te doen naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Uit het eerste onderzoek van 2021 bleek dat er organisatiebreed binnen de gemeente gemiddeld een kleine loonkloof van 0,5 procent bestond in het nadeel van vrouwen. Dit was voor de gemeente de reden om het loonverschil te blijven monitoren. Uit het nieuwe onderzoek uit 2022 blijkt dat er niet langer sprake is van een loonverschil tussen mannen en vrouwen. Dit levert de gemeente het predicaat 'Excellence' op. De gemeente zal voortaan eens per drie jaar een nieuw onderzoek laten uitvoeren om te monitoren of de loonverschillen tussen mannen en vrouwen uitblijven.

Uit onderzoek van het CBS over cijfers uit 2018 en 2020 bleek eind vorig jaar dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen bij Nederlandse overheidsinstellingen krimpt, maar gemiddeld nog altijd zo'n 3% is in het nadeel van vrouwen. In het bedrijfsleven is dit verschil 6% volgens het CBS.