AMSTERDAM - LOLA (Leegstand Oplossers Amsterdam) is tot winnaar gekozen van de pitch voor het creatieve leegstandbeheer van het Blijburg-strandpaviljoen. Zij gaan voor ongeveer twee jaar een maatschappelijke en creatieve broedplaats creëren, mét en vóór IJburgers. Daarna moet het pand definitief plaatsmaken voor bouwactiviteiten van IJburg fase 2.

Nieuwe invulling
Begin dit jaar werd bekend dat het huidige Blijburg per 1 oktober stopt met haar activiteiten. De aangekondigde werkzaamheden in het gebied en de impact daarvan op de huidige bedrijfsvoering, brachten de uitbater tot het besluit om nu te stoppen in plaats van over twee jaar. De twee panden worden eigendom van de gemeente. De Kapel wordt afgebroken en krijgt op een later moment een nieuwe functie in een project van de gemeente. Voor het tijdelijke beheer van het paviljoen is een pitch geweest. Het doel was om een partij te vinden die een creatieve invulling kan geven aan de plek, waarbij het maken van verbinding met de buurt het belangrijkste criterium was.

Concept LOLA
LOLA diende het beste plan in en zij hebben bij de uitwerking van hun concept al met veel IJburgers gesproken om te horen welke behoeftes er zijn. In het paviljoen komen onder andere een ontmoetingsplek met ateliers en studio’s, een podium voor muziek en theater, horeca, een toko en een bezoekerscentrum. Op 15 oktober neemt LOLA haar intrek in het pand en begin 2019 openen zij de deuren weer voor bezoekers.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): ‘In 2003 durfde Stanja van Mierlo het initiatief te nemen om hier een creatief onaangeharkt stukje IJburg te creëren. Vele Amsterdammers hebben daardoor jarenlang genoten van het stadsstrand van Blijburg. Daarom is het fijn dat we met LOLA een partij hebben gevonden die de komende periode dit stokje overneemt. Zeker met de aanleg van de tweede fase van IJburg is dit gebied volledig in ontwikkeling en ontstaat een mix van oude en nieuwe IJburgers. LOLA kan een belangrijke rol vervullen in het verbinden van deze oude en nieuwe bewoners. Ook kunnen ze veel betekenen in het uitdragen van het duurzame en circulaire karakter van het gebied. En zo kunnen we nog zeker twee jaar genieten van een stukje onaangeharkt, creatief IJburg.’

Huidig en toekomstig strand
Het huidige zwemstrand verplaatst binnenkort naar de andere zijde van het eiland. In het strandseizoen 2019 zorgt de gemeente voor tijdelijke voorzieningen zoals toiletten en toezicht. Op het nieuwe Strandeiland komt het definitieve strand van IJburg. Dat strand wordt groter dan het huidige strand, met ruimte voor meerdere strandpaviljoens. Naar verwachting is dat in 2024 af.

IJburg fase 2
Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland vormen samen IJburg fase 2. Centrumeiland is volop in ontwikkeling en de eerste bewoners komen eind 2019. Strandeiland en Buiteneiland worden de komende jaren gefaseerd aangelegd en ontwikkelt. Het land-maken van de eerste 80 hectare van Strandeiland is al gestart en in 2023 komen daar naar verwachting de eerste bewoners.