AMSTERDAM - In de Nieuwe Kerk kregen zojuist 40 zéér speciale Amsterdammers door waarnemend burgemeester van Aartsen een lintje opgespeld. Deze mensen werden vanwege hun verdiensten namens Zijne Majesteit benoemd tot Ridder, Officier of Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Elk jaar vindt de lintjesregen plaats op de dag vóór Koningsdag. Het lintje is een Koninklijke Onderscheiding die wordt gegeven aan bijzondere mensen die een bijzondere bijdrage leverden aan de maatschappij.

Mevrouw Overman-Grootfaam

De Little Miss Kwakoe verkiezing wordt georganiseerd door mevrouw Overman–Grootfaam. Zij is de oprichter en voorzitter van stichting Wi Kon NA Wan. Het doel van die stichting is: het uitdragen van de Surinaamse cultuur en talenten van kinderen zichtbaar maken. De little Missverkiezing is het paradepaardje van de stichting. Het begon in 2003 op het Kwakoefestival. Kinderen dragen dan traditionele klederdracht. Ook is mevrouw Overman–Grootfaam actief bij de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden.

Mevrouw Overman-Grootfaam: "Ik kreeg al eens te horen: heeft u nou nog steeds geen lintje gehad! Haha. Nou, ik had het niet verwacht hoor. Wat ben ik blij ermee!"

Mevrouw Conradi-van Tongeren

Mevrouw Conradi-van Tongeren verrichte van 1990 tot 2017 vrijwilligerswerkzaamheden voor Stichting Opkikker. Deze stichting zet gezinnen met een ziek kind in het zonnetje tijdens de Opkikkerdagen. Mevrouw Conradi-van Tongeren was niet alleen betrokken bij de organisatie en uitvoering van de Opkikkerdagen, maar ook zette zij fondsenwervende acties op. In de jaren dat zij werkte voor de stichting organiseerde zij zo’n tien Opkikkerdagen per jaar. Ook nam mevrouw Conradi-van Tongeren al in 1970 het initiatief om samen met buurtkinderen al het zwerfafval in bosjes en struiken in West op te ruimen. En sinds dat jaar is het een jaarlijks terugkerend gebeuren geworden. Hiervoor werd de buurt beloond met nieuwe speeltoestellen op hun pleintje.

Mevrouw Conradi-van Tongeren was verrast: "Ik dacht dat mijn zoon een oorkonde zou krijgen voor zijn werk. Zo werd ik meegelokt. Ik zei nog: zo vroeg de deur uit? Bij de Nieuwe Kerk kreeg ik ineens te horen dat de dag om mij draaide. Ik vind het echt geweldig!"

De heer Bronkhorst

Járenlang werkte meneer Bronkhorst - naast zijn gewone baan - als klusjesman bij Kinderboerderij ’t Brinkie in Zuidoost. In 2001 had ’t Brinkie het financieel zwaar. En toen ontstond er een idee: negen maanden voordat de euro werd ingevoerd, werden buitenlandse munten en biljetten verzameld die op 1 januari 2002 geen wettig betaalmiddel meer zouden zijn. En daar begon dan ook het werk van de heer Bronkhorst als ‘bussenkunstenaar’. Hij beschilderde verroeste melkbussen die gebruikt werden voor de inzameling De heer Bronkhorst is een duo met de heer Borst (beter bekend als de muntenman en Amsterdammer van het jaar 2016). Samen halen zij met deze muntenactie al jaren geld op. In eerste instantie voor de kinderboerderij, maar inmiddels ook voor andere goede doelen.

Mevrouw El Mouden - Douleb

Ooit begon mevrouw El Mouden als schoonmaakster. Nu is zij zelf directeur/eigenaar van Multicultureel Amsterdams schoonmaakbedrijf. Zij begon als ongeschoolde immigrant, volgde opleidingen en werd leidinggevende. In 1997 begon zij haar eigen bedrijf. Nu heeft zij een onderneming van circa 500 mensen. Mevrouw El Mouden vindt: jezelf voortdurend blijven ontwikkelen is belangrijk. En dit vindt zij ook voor haar werknemers. Cursussen en trainingen worden gegeven op kosten van de zaak. Net zoals het taalonderwijs op zondagen op kantoor.

De heer Jonker

Neuroloog Jonker is de man die dementie op de kaart zette. Begin jaren 80 werd dementie nog niet herkend als gezondheidszorgprobleem. Ook gedegen wetenschappelijk onderzoek naar vroege opsporing en herkenning van de ziekte ontbrak. De heer Jonker zorgde er met zijn werk voor dat dementie eerder werd herkend en eerder kon worden behandeld. Hij bracht het onderwerp dementie bij het grote publiek onder de aandacht via radio, tv en publicaties.

De heer Burger

Al ruim 31 jaar zet de heer Burger zich belangeloos in voor de Sjaak Pach Stichting. Deze stichting organiseert sinds 1982 vaarvakanties voor lichamelijk gehandicapte kinderen van 8 tot en met 25 jaar. De stichting werd ooit opgezet door Sjaak Pach. De heer Burger begon daar als begeleider en fysiotherapeut, maar toen Sjaak overleed, nam hij het voorzitterschap op zich. Zijn succesvolle praktijk voor fysiotherapie gaf hij op om zich in te zetten voor kinderen met een beperking.

Mevrouw Arean

Mevrouw Arean is zangeres, cabaretière, actrice. Haar theatercarrière begon in 1960 bij het ABC cabaret van Wim Kan. Vervolgens speelde zij in talloze cabaretvoorstellingen, musicals, solovoorstellingen, tv series en films en maakte platen en cd’s. Zo speelde zij in de tv musical ‘Er valt een ster’ en ‘Vadertje Langbeen’. Met Frans Halsema had zij in 1977 een hit met ‘Vluchten kan niet meer’, zij speelde in theaterprogramma’s zoals de Jantjes, zong op het Bevrijdingsconcert en had een rol in ‘’t Schaep met de vijf poten’. Gesteld wordt dat zij in de voetsporen van Wim Sonneveld en Toon Hermans trad en de Nederlandse kleinkunst op kenmerkende wijze heeft verrijkt.

Wie bepaalt dat?

Als u vindt dat iemand een onderscheiding verdient, dan kunt u een voorstel indienen bij de burgemeester. De burgemeester leest de aanvraag, geeft hierover een advies en stelt het dossier in handen van de commissaris van de Koning. Ook de commissaris geeft een advies. Daarna belandt het dossier bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. De Kanselarij legt het dossier voor aan het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit Kapittel adviseert de minister ‘die het aangaat’ over het wel of niet toekennen van een onderscheiding. De minister besluit of het advies wordt overgenomen en zal bij een positief advies Zijne Majesteit de Koning voorstellen de onderscheiding toe te kennen.

Iedereen kan een lintje krijgen

Een lintje kan aan iedere Nederlander worden toegekend. Verreweg de meeste onderscheidingen worden toegekend aan vrijwilligers bij bijvoorbeeld sportverenigingen, voedselbanken, carnavals- of buurtverenigingen, zorginstellingen, maar ook pleegouders of mantelzorgers. Ook buitenlandse onderdanen komen voor een aantal koninklijke onderscheidingen in aanmerking. Voor een uitreiking tijdens de lintjesregen moet het voorstel bij de burgemeester tussen mei en augustus zijn ingediend.