AMSTERDAM - In de Nieuwe Kerk kregen zojuist 26 Amsterdammers door burgemeester van der Laan - namens Zijne Majesteit de Koning - een lintje opgespeld. Deze bijzondere mensen werden vanwege bijzondere verdiensten benoemd tot Ridder, Officier of Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Elk jaar vindt de lintjesregen plaats op de dag vóór Koningsdag. Het lintje is een Koninklijke Onderscheiding die wordt gegeven aan bijzondere mensen die een betekenisvolle bijdrage leveren of leverden aan de maatschappij.

Een rijk mens

Zo werd Mevrouw G.D. Heij ("Noem mij maar Berthy") Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Berthy zet zich al jarenlang vrijwillig in als maatschappelijk dienstverlener voor drugsverslaafden, zieken en ouderen bij onder meer Stichting ­Metgezel en Aids Memorial Day. "Mijn zoon lokte mij vanochtend mee, doe wat leuks aan, zei hij nog. Ik wist echt van niks! Een levensles? Ooit nam een drugsverslaafde driekwart van mijn huisraad mee, toen wist ik: aan materie hecht ik niet. Ik was en bén een rijk mens. Maar dit lintje vind ik werkelijk heel bijzonder!"

Waarom ik?

Henk Schiffmacher tatoeëerder, ambassadeur en oprichter van de landelijke Bond van Tatoeëerders werd benoemd tot Officier. Dankzij hem werd de tattookunst veiliger, hygiënischer en en meer geaccepteerde en gewaardeerde kunstvorm. Presentatrice en programmamaakster Astrid Joosten werd Ridder. Zij maakt nieuwsprogramma’s met nadruk op sociale rechtvaardigheid en zet zich onder andere in voor Oxam Novib en het Nationaal epilepsiefonds. "Ik had dit totaal niet verwacht! Waarom ik? Er zijn mensen met een grotere carrière. Ik geniet van mijn werk, en ik doe graag iets terug voor de samenleving. Ik ben vereerd!"

Emancipatie van sekswerkers

Oprichtster van onder andere de stichting Prostitutie Informatie Centrum op de Wallen, Mariska Majoor, werd Ridder. Zij heeft gezorgd voor de verbetering van de positie en emancipatie van sekswerkers in Nederland. Uniek, ook mondiaal gezien! Burgemeester van der Laan had in de loop der jaren tientallen gesprekken én discussies met haar. "Waarom doe je soms zo naar tegen mij", vroeg hij ooit. "Ik heb het niet zo op autoriteiten", had Mariska geantwoord. "Maar nu", zo zei de burgemeester bij het uitreiken van het lintje, "ben je zélf een autoriteit. Gefeliciteerd!"

Aangetrouwde familie

Mevrouw Brems-Remiëns werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is vrijwilliger bij Stichting Het Baken, een ontmoetingsruimte voor ouderen in Noord. "Veel ouderen zijn zó eenzaam. Meer aandacht voor dit probleem is bitter nodig. In het buurthuis breng ik ouderen in contact met jongeren. Iedereen bloeit er van op. Voor mij voelen zij allemaal als aangetrouwde familie."

Wie bepaalt?

Als u vindt dat iemand een onderscheiding verdient, dan kunt u een voorstel indienen bij de burgemeester. De burgemeester leest de aanvraag, geeft hierover een advies en stelt het dossier in handen van de commissaris van de Koning. Ook de commissaris geeft een advies. Daarna belandt het dossier bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. De Kanselarij legt het dossier voor aan het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit Kapittel adviseert de minister ‘die het aangaat’ over het wel of niet toekennen van een onderscheiding. De minister besluit of het advies wordt overgenomen en zal bij een positief advies Zijne Majesteit de Koning voorstellen de onderscheiding toe te kennen.

Iedereen kan een lintje krijgen

Een lintje kan aan iedere Nederlander worden toegekend. Verreweg de meeste onderscheidingen gaan naar vrijwilligers bij bijvoorbeeld sportverenigingen, voedselbanken, carnavals- of buurtverenigingen, zorginstellingen, maar ook pleegouders of mantelzorgers. Ook buitenlandse onderdanen komen voor een aantal koninklijke onderscheidingen in aanmerking. Voor een uitreiking tijdens de lintjesregen moet het voorstel bij de burgemeester tussen mei en augustus zijn ingediend.