AMSTERDAM - Donderdag 20 juni 2019 is Age Vermeer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Arthur van Dijk, commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland, reikte de onderscheiding namens de Koning uit.


Van Dijk roemde Age om de aard en betekenis van zijn maatschappelijke diensten: ‘Age Vermeer is één van de drijvende krachten achter de professionalisering van het bedrijf, met als gevolg dat Dura Vermeer zich tot één van de grotere en sterkere bedrijven in de bouwbranche mag rekenen. Age weet mensen te verenigen om samen te werken aan innovaties in de bouwbranche. Hij was vanaf de opkomst van duurzaamheid en circulair bouwen enorm betrokken bij de transitie naar een circulaire economie.’

Vrijdag 21 juni 2019 is professor J.A. Castelijns (Jonas) benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Professor Castelijns ontving de onderscheiding van loco-burgemeester Barbara de Reijke. De loco-burgemeester gaf in haar toespraak aan hoe belangrijk het werk van de heer Castelijns is geweest voor patiënten, collega’s en studenten. ‘De enorme kunde en inzet op het vakgebied Hoofd-Hals Radiologie heeft bijgedragen aan het positieve imago van ons land, ook in het buitenland. Het leverde meer dan 200 wetenschappelijke artikelen op en in 2017 zelfs de prestigieuze internationale onderscheiding ‘Gold Medal life-time achievement award’ van de Europese vereniging voor Hoofd-Hals Radiologie, een bijzondere waardering voor uw baanbrekende werk. Ook uw belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar retinoblastoom (oogkanker bij kinderen) en de bijbehorende patiëntenzorg kan hier niet onvermeld blijven. Al vroeg zag u het belang in van een nationale en internationale samenwerking voor deze zeldzame oogkanker bij kinderen. Met uw bevlogenheid voor de geneeskunde en uw liefde voor uw patiënt bent u een voorbeeld en inspiratie voor velen.’