AMSTERDAM - Diederik Brink, D66-centrum lijsttrekker, heeft al 4 jaar als lid van de stadsdeelcommissie mee mogen maken. En daar bevalt het hem best, dus op naar de volgende 4 jaar!


Brink is van huis uit Groninger en docent en woont nu met zijn gezin op de Oostelijke Eilanden. Hij heeft een mooie baan als docent gehad (bij het ROC) en wilde ook nog wat anders gaan doen. Hij heeft veel in de VS gereisd en gewoond, want hij is, naast lobbyist in Den Haag, Amerikadeskundige op de radio. Een beetje stil nu Trump weg is als president, geeft hij toe. Maar zijn hart zit bij het onderwijs. “Stages zijn zo belangrijk. Met onze adviezen regelen we met het stadsdeel en vragen we aan ondernemers om meer stageplaatsen voor jongeren uit de buurt.“

Zijn beste punten als D66’er de afgelopen 4 jaar: “De schouwen die ik georganiseerd heb met buurtbewoners om de stad toegankelijk te maken voor álle Amsterdammer, ook voor hen die een beperking hebben. Ook heeft hij veel initiatieven ingediend voor vergroening in de buurt. Brink wil de komende tijd meer buiten het stadhuis, als stadsdeelcommissielid, in gesprek gaan met bewoners, ondernemers en buurtorganisaties. Ook wil hij aan de slag voor meer betaalbare woningen en de aanpak van afvaloverlast in het centrum. Brink heeft prettig samengewerkt met zijn collega’s van 3 andere partijen. “Ik hoop dat we weer zo’n fijne ploeg bij elkaar krijgen. We hebben natuurlijk andere meningen, maar werken in het belang van bewoners heel goed samen.”

De stadsdeelcommissie krijgt straks meer bevoegdheden. Is er hoop? Want: wijkraadsleden van wijkcentrum d’Oude Stadt hopen dat zij snel weer een structurele subsidie kunnen krijgen in plaats van steeds om subsidies voor participatie te moeten strijden of creatieve oplossingen te moeten bedenken. Men wil ‘gewoon vrijwilliger’ zijn en niet weten of er volgend jaar nog een clubhuis is. Brink ziet de toevoeging en het nut van een wijkcentrum voor het centrum in en wil heel graag zo snel mogelijk met de wijkraadleden in gesprek te gaan om uit te wisselen over wat er leeft in het stadsdeel.

De verkiezingen zijn onderweg: op 16 maart 2022 weten we wie in Amsterdam de grootste partij was, blijft of is geworden. “D66 centrum is enthousiast om aan de slag te gaan en het verschil te maken voor bewoners, ondernemers en buurtorganisaties,” aldus Brink.