AMSTERDAM - In de komende vier jaar krijgt het middelbaar beroepsonderwijs er 35 miljoen euro bij. Want mbo’ers zijn de motor van de stad: zij bouwen woningen, zij timmeren aan de weg, zij zijn de ICT'ers, zij zorgen voor peuters en ouderen en zij plaatsen zonnepanelen.

Er is nu een plan opgesteld: MBO-Agenda 2019-2023. Amsterdam wil namelijk meer doen voor mbo'ers. Bijvoorbeeld: vaardigheden aanleren die gevraagd worden op de Amsterdamse arbeidsmarkt en samenwerken met bedrijven om jongeren meer kansen te geven. Mbo-instellingen krijgen de komende jaren meer geld om te experimenteren en te innoveren. Zo kunnen ze beter en aantrekkelijk onderwijs geven aan Amsterdamse jongeren.

Extra begeleiding
Ook investeert Amsterdam met de nieuwe MBO-Agenda extra in jongeren die meer ondersteuning nodig hebben. Deze jongeren, die voornamelijk mbo op niveau entree en niveau 2 volgen, krijgen de komende jaren extra begeleiding. Niet alleen binnen het onderwijs, maar ook bij hun zoektocht naar een passende stageplek en op hun uiteindelijke werkplek.

Bijscholing voor docenten
Niet alleen studenten moeten leren, ook docenten, instructeurs en begeleiders krijgen mogelijkheden voor bijscholing. Bijvoorbeeld in het lesgeven in de grote stad en de begeleiding van jongeren met verschillende achtergronden. Ook projecten die zich richten op onderwijsinnovatie kunnen rekenen op subsidie.