AMSTERDAM - Op vrijdag 16 februari heropende het Leger des Heils haar dag- en nachtopvang ‘de Gastenburgh’ op de wallen. Na een grondige renovatie is dit pand weer beschikbaar voor dak- en thuislozen in de Amsterdamse binnenstad.

De opening van de Gastenburgh werd verricht door wethouder Eric van der Burg, samen met bewoners Atina en Aaddi.

Verrijking van de buurt

In een toespraak gaf Van der Burg aan heel blij te zijn met de heropening. “De Gastenburgh is niet alleen een plek waar mensen worden opgevangen, maar ook een plek die de buurt verrijkt", aldus de wethouder. Bewoner Mirza Mehdi - afkomstig uit Iran - beaamt deze woorden. “Zo’n plek als dit zie je nergens anders in de wereld. We krijgen een bed, eten en er wordt voor ons gezorgd. Het is goed geregeld hier in Nederland.”

Meer toekomstperspectief

Ook algemeen directeur Ed Bosma is erg te spreken over de nieuwe opvang. “Het is fantastisch dat deze bijzondere groep kwetsbare mensen nu in een prachtig nieuw pand kan worden opgevangen. Een mooie woonomgeving draagt bij aan wat wij ‘herstel van het gewone leven’ noemen. Als mensen beter in hun vel zitten, gaan zij zich anders gedragen en krijgen ze ook meer toekomstperspectief.”

Over de Gastenburgh

De Gastenburgh is een dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen met een combinatie van complexe problemen, zoals: verslavingen, schulden, een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. In de Gastenburgh krijgen zij begeleiding, onderdak en eten. Ook worden ze geholpen bij het vinden van huisvesting, dagbesteding of werk. Bewoners verblijven kortdurend in de Gastenburgh en gaan vervolgens over naar een andere voorziening of een eigen woning.