AMSTERDAM - Vandaag, 18 december 2023, heeft het Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) de Jubileumpenning van Amsterdam ontvangen uit handen van locoburgemeester Rutger Groot Wassink. De zorgorganisatie ontvangt de Jubileumpenning omdat zij al 75 jaar haar steun en hulp biedt aan kwetsbare Amsterdammers. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse daklozendiner, georganiseerd door het Leger des Heils.


In Nederland zet het Leger des Heils zich al bijna 130 jaar in voor mensen die het moeilijk hebben. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam Goodwillcentra Amsterdam (GWCA). De organisatie is in 1948 opgericht door Alida Bosshardt, met als doel om kwetsbare Amsterdammers een beter bestaan te geven.

Gedurende de laatste 75 jaar heeft het Leger des Heils in Amsterdam zich ontwikkeld tot een professionele zorgorganisatie, met meer dan duizend medewerkers.

GWCA ontving de onderscheiding vanwege haar langdurige inzet in het helpen van kwetsbare Amsterdammers.

Jubileumpenning

De Jubileumpenning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, die sinds de oprichting zijn gevestigd in Amsterdam en die minstens 50 jaar bestaan.