AMSTERDAM - Het college van B en W verstrekt een subsidie van 640.000 euro aan de stichting The Bridge Learning Interventions (TBLI) voor het programma ‘High Dosage Tutoring Zuidoost’. Leerlingen uit een aantal buurten in Zuidoost worden in dit programma ondersteund met intensieve studiebegeleiding en bijles om onderwijsachterstanden terug te dringen en schoolprestaties te verbeteren. Het gaat om de buurten Venserpolder, Holendrecht-West, Reigersbos, K-buurt, E/G-buurt, H-buurt en de Amsterdamse Poort. High Dosage Tutoring (HDT) richt zich op leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om de stap naar een hoger schoolniveau te kunnen maken.


Vijf basisscholen in Amsterdam Zuidoost zijn op 2 september 2019 al begonnen met High Dosage Tutoring. De subsidie voor het programma loopt gedurende de schooljaren 2020-2021 en 20212022. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam onder leiding van dr. Bowen Paulle (Sociologie) onderzoekt de effecten van deze projecten wat betreft de leerprestatie en sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen. De eerste resultaten zijn heel positief, aan het einde van het jaar komt de UvA met een rapportage.

Wethouder Moorman (Onderwijs): “Elk kind verdient de kans om zich volop te ontwikkelen. De eerste onderzoeksresultaten van het programma zijn heel hoopvol en laten zien dat leerlingen met behulp van de begeleiding in een schooljaar drie a vier jaar leerachterstand kunnen inhalen. Ook ouders geven aan bij hun kinderen vooruitgang te zien. Naast betere resultaten zien ouders meer plezier en zelfvertrouwen bij het rekenwerk. Dat is een fantastische ontwikkeling die we graag de komende twee jaar willen voortzetten.”

HDT houdt in dat leerlingen een heel schooljaar 45 minuten per dag individuele begeleiding en bijles in rekenen krijgen van een professionele bijlesleraar. Daarnaast wordt er gewerkt aan studievaardigheden, zoals plannen, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandig leren. Naast regelmatig overleg met school en de docenten over de voortgang van de leerlingen, hebben de begeleiders ook wekelijks telefonisch contact met ouders.

Les op afstand door coronacrisis

Dit voorjaar is de begeleiding tijdens de coronacrisis gewoon doorgegaan (op afstand), zodat de leerlingen geen extra achterstand zouden oplopen. Zo ontvingen leerlingen wekelijks rekenwerk afgestemd op hun niveau en ontwikkeling. Leerlingen en ouders hebben ook de mogelijkheid gekregen om dagelijks per e-mail of telefoon hulp te vragen aan de begeleider.