AMSTERDAM - Het college van B en W heeft vandaag de regelingen verlengd voor huurders van gemeentelijk vastgoed die getroffen zijn door de coronacrisis. De periode van één jaar waarover huurders korting kunnen aanvragen wordt uitgebreid met 3,5 maand. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot uitstel van betaling verlengd tot 1 oktober. Met deze verruiming wil het college haar huurders verder op weg helpen richting herstel na de coronacrisis.

Touria Meliani (Vastgoed): "We zien optimisme bij onze huurders, maar er blijft veel onzekerheid over het verdere verloop van de coronacrisis. Het college wil de huurders die hierdoor zwaar zijn getroffen de komende periode de mogelijkheid geven om hun energie te steken in herstel in plaats van zich zorgen te moeten maken over schulden. We kunnen als stad en als verhuurder niet alle gevolgen van de coronacrisis opvangen, maar met deze verlenging bieden we hen wel meer perspectief."

De huurkorting geldt sinds vandaag over de periode van 15 maart 2020 tot 1 juli 2021. Huurders van gemeentelijk vastgoed, die getroffen zijn door de coronacrisis en daardoor hun huur niet kunnen betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden en met terugwerkende kracht aanspraak maken op een huurkorting tot 50 procent. De termijn voor uitstel van betaling heeft het college vandaag verlengd naar 1 oktober 2021 (was 1 juli). Huurders die door de coronacrisis in betalingsproblemen komen, hoeven dus tot 1 oktober hun huur niet te betalen. Het college vindt het namelijk op dit moment nog te vroeg om incasso's weer op te starten en de openstaande huurschuld op te gaan eisen bij getroffen huurders. In september wordt opnieuw gekeken of verdere verlenging noodzakelijk is.

Tussenstand
Tot de peildatum (16 juni 2021) is aan ruim 230 huurders een huurkorting toegewezen. In totaal is nu voor circa 1,2 miljoen euro aan huurkorting verleend. De meeste huurkorting is tot nu toe verleend aan huurders in de horeca. Er zijn daarnaast tot 16 juni voor ongeveer 100 huurcontracten betalingsregelingen toegekend. De verwachting is dat dit nog zal oplopen. De huurkorting en uitstel van betaling zijn onderdeel van een verzameling regelingen voor huurders van gemeentelijk vastgoed. Naast de huurkorting en uitstel van betaling worden er geen incassotrajecten gestart en is er een ruime en rentevrije betalingsregeling van zes jaar voor het afbetalen van schulden. Als een huurder failliet dreigt te gaan door de opgebouwde huurschuld, is er de mogelijkheid van (gedeeltelijke) kwijtschelding.

De stad Amsterdam kan niet alle verliezen van de coronacrisis opvangen, maar met dit pakket aan maatregelen wil het college bijdragen aan het herstel van haar door de coronacrisis zwaar getroffen huurders.