AMSTERDAM - Amsterdam start een pilot om verhuurders die hun verplichtingen niet nakomen effectiever aan te pakken met forse boetes. Er wordt op die manier ervaring opgedaan met instrumenten zoals beheerovername en de bestuurlijke boete Woningwet, die nu niet vaak worden gebruikt. De gemeente wil verhuurders aanpakken die herhaaldelijk de regels overtreden, denk hierbij aan huurders die in een onveilige omgeving moeten leven door bijvoorbeeld slechte woningkwaliteit of doordat er een illegaal hotel wordt gerund in het pand.

Slecht verhuurgedrag
De gemeente onderzoekt dus hoe de huidige handhaving verbeterd kan worden door bestaande casuïstiek aan te pakken. Daarnaast wil de gemeente door samenwerking met verschillende partijen zoals !Woon, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, de pakkans vergroten en daarmee de aanpak versterken. Wethouder Laurens Ivens: “Ik ben blij dat het ministerie van Binnenlandse Zaken aandacht heeft voor goed verhuurderschap en Amsterdam en andere gemeenten helpt om notoire huisjesmelkers aan te pakken.”

Goed verhuurderschap
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan vijf steden een budget toegekend van € 500.000 voor het uitvoeren van een pilot gericht op handhaving goed verhuurderschap. Zo experimenteert Groningen met het verplicht stellen van de verhuurdersvergunning en onderzoekt Rotterdam hoe discriminatie op de woningmarkt aangepakt kan worden. Deze pilots worden in overleg met de betrokken steden en het ministerie van BZK vormgegeven en uitgevoerd om zo met elkaar kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen.