AMSTERDAM - Vandaag, woensdag 8 mei, ontvangt Cornelis (Kees) Blokland een koninklijke onderscheiding uit handen van wethouder Kukenheim. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn inzet om de arbeidsverhoudingen binnen organisaties te verbeteren, zijn inzet voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen en zijn onbezoldigde werk als voorzitter van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.

Kees Blokland werkte tussen 2006 en 2010 als HR-directeur bij de NS. In deze functie heeft hij een belangrijke verbetering van de arbeidsverhoudingen tot stand gebracht. Naast zijn functie bij de NS was hij lid van de raad van toezicht van o.a.de vereniging Koninklijk Instituut voor de Tropen, speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van het fusieziekenhuis Spaarne Gasthuis en was hij verantwoordelijk voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van OranjeNassau:Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder en Lid.