AMSTERDAM - Vandaag, woensdag 8 mei, ontvangt Frits Koetser een koninklijke onderscheiding uit handen van wethouder Kukenheim. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn jarenlange inzet voor de psychiatrisch patiënten vaneen joodse zorginstelling en zijn talrijke onbezoldigde nevenactiviteiten.

Frits Koetser was ruim 25 jaar in dienst bij het Sinaï Centrum, een GGZ-instelling met een joodse identiteit. Na zijn pensionering bleef hij zich onvermoeibaar inzetten voor de (kwetsbare) medemens.

Zo geeft hij les en is hij gastheer op joodse feestdagen bij verzorg- en verpleeghuis Beth Shalom en begeleidt hij verschillende generaties Holocaust slachtoffers voor Stichting Zikna.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van OranjeNassau:Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder en Lid.