AMSTERDAM - Vanmiddag ontving Willy Glorius-Janssen een koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau vanwege haar vrijwillige inzet in de woonzorgcentra van Stichting Amstelring Groep.

Mevrouw Glorius-Janssen was vele jaren als vrijwilliger lid van de centrale cliëntenraad bij stichting Amstelring Groep, een organisatie die bestaat uit twintig zorglocaties voor ouderen. Ook zet zij zich sinds 2006 op vrijwillige basis in voor woonzorgcentrum Het Schouw in Amsterdam Noord. In de cliëntenraad leidt zij de bewonersbijeenkomsten en gaat zij in gesprek met vertegenwoordigers van stadsdelen en corporaties om voor de belangen van de bewoners op te komen. Ook bezoekt ze bewoners in nood en heet ze nieuwe bewoners welkom. In zette mevrouw Glorius-Janssen bij Het Schouw een maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst op voor Indische senioren, genaamd ‘Tempo Doeloe’.

Orde van Oranje-Nassau
Een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis.