AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 17 december, is prof. dr. Hans Romijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvangt de koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote maatschappelijke verdiensten in de medische wereld. Romijn ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim tijdens zijn afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van het Amsterdam UMC.

In 1986 begon de heer Romijn zijn indrukwekkende medische carrière als arts op de intensive care en in de Endocrinologie. Na verschillende leidinggevende functies werd hij in 1998 bijzonder hoogleraar in de Voedingsleer en Endocrinologie bij het LUMC in Leiden. Sinds 2010 werkt hij als hoogleraar in de interne Geneeskunde bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam . In zijn loopbaan schreef Romijn 550 wetenschappelijke publicaties, begeleidde hij de 60 promovendi leidde hij vele artsen op. Ook verwierf hij prestigieuze beurzen en bekleedde hij internationale advies- en bestuursfuncties. In de 40 jaar dat hij praktiserend arts was behandelde hij meer dan 30.000 patiënten.

In 2016 werd Romijn voorzitter van de raad van bestuur van het AMC, en decaan van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij binnen Amsterdam UMC ook vicevoorzitter van de raad van bestuur van VUmc. Binnen de raden van bestuur had de heer Romijn een belangrijke rol in het samengaan van het AMC en het VUmc tot het Amsterdam UMC: het grootste universitair medisch centrum van Nederland.

Naast zijn werk bij het LUMC en het Amsterdam UMC heeft Romijn ook talloze bestuursfuncties vervuld, zowel binnen de Nederlandse en de Europese verenigingen voor Endocrinologie als binnen de interne Geneeskunde, en voor meerdere wetenschappelijke adviesraden.

Vanwege zijn grote verdiensten voor de medische wetenschap, in zowel zijn hoofdfunctie als met onbezoldigde activiteiten, is Hans Romijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.


Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.