AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 24 januari, is Rijk van Ark benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor het bestuur van de Protestantse Kerk Amsterdam. Ook zette hij zich onbezoldigd in voor de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals en was hij jarenlang actief als vrijwilliger voor het CDA. De heer van Ark ontving de onderscheiding in de Elthetokerk in Amsterdam uit handen van locoburgemeester Rutger Groot Wassink.


Rijk van Ark was van 1989 tot 2016 actief als vrijwilliger voor het CDA. Hij nam redactionele taken op zich voor leden- en publieksbladen. Vanaf 2002 werkte hij als trainer ‘capacity building’ voor de Eduardo Freistichting. Hij gaf trainingen over het christelijk-democratisch gedachtengoed in verschillende Oost-Europese landen.

Van 2005 tot en met 2011 was de heer Van Ark voorzitter van de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals: Logeion. Onder zijn voorzitterschap zijn activiteiten rond intervisie en coaching van communicatieprofessionals ontwikkeld en werd de certificering van communicatieopleidingen geïntroduceerd. Daarnaast werd aan de Universiteit van Amsterdam een bijzondere Logeion-leerstoel voor strategische communicatie ingesteld met als doel de veelal gescheiden werelden van academisch onderzoek en de praktijkbeoefening op het gebied van strategische communicatie te verbinden.

Sinds 2007 is de heer van Ark actief als bestuurder van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Hij stimuleerde de Algemene kerkenraad om oude patronen los te laten en de organisatie te moderniseren en toekomstbestendig te maken. Rijk van Ark ontving de onderscheiding bij zijn afscheid als voorzitter van de PKA.