AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 8 maart, heeft Margriet Heim een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van loco-burgemeester Kukenheim. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau vanwege haar bijdrage aan de ontwikkeling van het COCP-programma: een methode om de communicatie te verbeteren tussen niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun omgeving.

De COCP-methode wordt inmiddels door de helft van de revalidatie-instellingen in Nederland gebruikt. Ook is deze verder ontwikkeld voor andere doelgroepen, zoals jongvolwassenen en verstandelijk gehandicapten.

Mevrouw Heim heeft ook meegewerkt aan de ontwikkeling van een gecomputeriseerde taalbegrip test voor niet-sprekende kinderen. Zij heeft haar kennis via wetenschappelijk publicaties en voordrachten op internationale congressen verspreid. Met het onderzoek naar de toepassing van de methode op verstandelijk gehandicapten won zij in 2011 de Gehandicaptenzorgprijs van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van OranjeNassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot lid benoemd is in de Orde van OranjeNassau.