AMSTERDAM - Vandaag is Jan Hendrik Eshuis benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze Koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote inspanningen als anesthesioloog in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Locoburgemeester Simone Kukenheim reikte de onderscheiding uit op de laatste dag voor zijn pensioen. Vanwege de coronamaatregelen werd de ceremonie in aangepaste vorm gehouden.


De heer Jan Hendrik Eshuis werkte gedurende zijn hele medische carrière als anesthesioloog in het AMC. Binnen de afdeling Anesthesiologie staat hij bekend als vakman en leermeester. Hij vervulde een sleutelrol bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding van anesthesieassistenten tot Sedatie Anesthesie Medewerkers. Cursisten die deze opleiding afrondden waren na afronding bevoegd om verdovingstechnieken te hanteren bij patiënten die een ingreep moeten ondergaan.

De grootste verdienste van de heer Eshuis ligt op het gebied van de dagchirurgie: een opname in het ziekenhuis van maximaal acht uur, voor een diagnostische, therapeutische of operatieve ingreep. Eshuis werd in de jaren tachtig gevraagd een academische afdeling voor dagchirurgie op te zetten en te leiden. Dagchirurchie werd tot dat moment alleen geschikt geacht voor zeer gezonde patiënten. Al snel werd het voor een grote groep patiënten mogelijk om kleine ingrepen uit te voeren zonder dat zij lang in het ziekenhuis hoefden te verblijven. De aanpak van de heer Eshuis kreeg wereldwijde bekendheid. Hiermee heeft hij een blijvende en belangrijke invloed gehad op de dagchirurgische zorg.

Naast zijn bijdrage voor de medische zorg en de Anesthesiologie zet de heer Eshuis zich onbezoldigd in als conservator van het Nederlands Anesthesiologie Museum in het AMC.

Vanwege zijn belangrijke en blijvende bijdrage aan de Anesthesiologie en de dagchirurgische zorg is Jan Hendrik Eshuis benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.